Binnenwerk eeuwenoude kerk Termunten krijgt opknapbeurt

De Ususkerk in Termunten. Foto archief Jan Zeeman

De eeuwenoude kerk Ursuskerk in Termunten krijgt een opknapbeurt van drie ton. Het stuc- en schilderwerk wordt aangepakt en de uit de jaren vijftig van de vorige eeuw stammende banken worden verwijderd.

Opdrachtgever is de Stichting Oude Groninger Kerken die het kerkje sinds drie jaar in bezit heeft. Volgens Christiaan Velvis, bouwkundige van de stichting, is het exterieur van de kerk nog in goede staat maar is het binnenwerk dringend aan restauratie toe.

Stucwerk

,,Het stucwerk komt naar beneden. Om nieuwe aan te brengen, onderzoeken we eerst het stucwerk dat nog aanwezig is en de conditie van de muren.”

De Stichting Exploitatie Kerk Termunten is de huurder van het voormalige godshuis. Deze stichting organiseert allerlei culturele activiteiten in de kerk. Om daar letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor te krijgen, gaan de banken weg. Gelijktijdig wordt ook de focus meer op het oosten gelegd zoals dat in de oorspronkelijk katholieke kerk het geval was. In de meeste oude kerken is na de reformatie deze nadruk op het oosten verdwenen, maar in de Ursuskerk is dat nog heel lang ongewijzigd gebleven.

13e eeuw

De Ursuskerk is een voormalige kruiskerk waarvan alleen het koor is blijven staan. De zijbeuken zijn in de loop van de tijd verdwenen.

,,Tufsteen in de muren vertelt dat hier een nog veel oudere kerk heeft gestaan”, legt Christiaan Velvis uit.

De kosten van de restauratie van de dertiende-eeuwse kerk wordt voor 60 procent gefinancierd door subsidie van de provincie. Voor het resterende bedrag worden fondsen aangeschreven.

Evenementen

Velvis hoopt dat restauratie eind dit jaar kan beginnen. Het werk zal zo’n driekwart jaar in beslag nemen. In die tijd kunnen er geen activiteiten plaatsvinden. ,,Deze vinden voornamelijk ’s zomers plaats en we hopen door het grootste deel van de restauratie ’s winters te uit te voeren de culturele evenementen zo weinig mogelijk in de weg te zitten.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu