Biomassa-installatie De Watertoren in Winschoten mag aan

De uitgeschakelde biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren in Winschoten gaat drie dagen proefdraaien om te onderzoeken of de uitstoot met enkele aanpassingen wel binnen de normen kan blijven. Otto Schröder woont er naast en is daar niet blij mee. Foto: Huisman Media

De biomassa-installatie bij het zwembad De Watertoren in Winschoten mag aan voor een driedaagse test. Dat is dinsdagavond bepaald door de gemeenteraad van Oldambt.

Binnen de raad heerst er sterke afkeer voor toekomstige biomassa-installaties, bleek tijdens de vergadering. Toch kregen de VCP, SP en Oldambt Aktief de overige partijen niet mee in een motie die het college zou dwingen de test aftelassen.

De biomassa-installatie veroorzaakte in het verleden veel overlast. Omwonenden klaagden over ‘een vieze brandlucht’, ‘verstikkende rook’ en dat het ‘woongenot tot een absoluut dieptepunt was gezakt’. Een van hen, Otto Schröder, sprak in tijdens de vergadering en noemde zichzelf een vluchteling, omdat hij zich genoodzaakt ziet zijn huis tijdens de test te verruilen voor een door de gemeente geregeld hotel.

‘Geld voor gezondheid’

Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de uitstoot van de installatie inderdaad vele malen hoger was dan is toegestaan. Daarop moest de installatie sluiten. De bouwer van de installatie, EOS Oldambt B.V., trekt echter twijfels over het onderzoek en wil nu een eigen onderzoek uitvoeren op woensdag, donderdag en vrijdag en eventuele aanpassingen doen. Daarbij zijn ook mensen die de vorige test uitvoerden.

Absoluut onnodig, vonden de drie partijen. Er is immers getest en toen de installatie nog draaide had de eigenaar alle tijd om eraan te sleutelen. In een fel debat verweet de VCP andere partijen geld voorop te stellen boven de gezondheid van omwonenden. Dat hielp de partij niet de rest van de raad over de streep te trekken.

Stevige basis voor permanente sluiting?

Zij zijn van mening dat met de kennis van nu mogelijk andere keuzes waren gemaakt, maar dat die kennis in 2017 simpelweg niet voor handen was. Toen werd het beleid vastgesteld waardoor de vergunning kon worden verleend. Bovendien maken zij zich zorgen om mogelijke juridische consequenties. Mocht blijken dat de test alsnog fout is, dan heeft de gemeente een stevige positie. Verscheurt het nu het contact, dan volgen daar mogelijk boetekosten uit omdat de gemeente dan mogelijk contractbreuk pleegt.

Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden: „Als we vanavond ‘nee’ zeggen tegen deze test van drie dagen, weten we 100 procent zeker dat de claim die hieruit voortvloeit grote financiële gevolgen heeft.”

Ook volgens CDA voorman Tim van Bostelen is dat zo: „Die test is noodzakelijk, met zo min mogelijk overlast.” Omwonenden mogen dan ook gebruik maken van door de gemeente aangeboden hotel. Daarin zal de gemeente volgens burgemeester Cora-Yfke Sikkema ruimhartig zijn. Met de woorden „Biomassa heeft z’n langste tijd gehad”, spreekt Van Bostelen de woorden uit die binnen de hele raad gedragen worden.

Waarom boete voor ons als het product niet deugt?

VCP en de SP vinden echter dat de eigenaar in gebreke is geweest door een product te leveren dat niet voldoet aan de eisen. Jan Kenter (VCP): „Je bent een huurcontract aangegaan met de belofte op de meest modern technieken. Nu blijkt dat niet te zijn, want er zijn veranderingen aangebracht. Ik ben er niet zo van overtuigd dat je dan juridisch niet sterk staat.”

De burgemeester zegt geïrriteerd te zijn door de houding van de drie partijen. „Jullie zeggen: ‘laten we het gewoon uitproberen. Jullie dreigen maar met juridische consequenties.’ Dat irriteert mij echt. Ik heb aangegeven dat wij verplicht zijn om mensen de kans te geven herstelmaatregelen te treffen. Doen we dat niet dan heeft de tegenpartij alle recht om een claim neer te leggen.” Dat zou volgens de burgemeester één á twee miljoen euro kunnen kosten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu