Bisschop De Korte was zelf ook verrast

Bisschop Gerard de Korte (links) beklom zaterdag met zijn voorganger Antoon Hurkmans (rechts) de Sint Jankskathedraal in Den Bosch. FOTO ANP/RAMON MANGOLD

Gerard de Korte gaat van het kleinste naar het grootste bisdom. Paus Franciscus promoveert zo de communicatieve en pastorale bisschop.

Ongeloof en teleurstelling streden dit weekeinde om voorrang bij de parochianen in het rooms-katholieke bisdom Groningen-Leeuwarden. Sommigen hoopten nog dat het vrijdagavond uitgelekte nieuws dat bisschop Gerard de Korte (60) naar Den Bosch gaat, onjuist zou zijn. Maar de persconferentie op zaterdagochtend maakte aan die hoop een einde.

Overigens was De Korte zelf niet minder verrast toen hij vorige week maandag nuntius (pauselijke ambassadeur) Aldo Cavalli op bezoek kreeg die hem de benoeming door de paus meedeelde. Had hij op een relatief rustige vakantieweek gerekend, het werden dagen die ,,verwarrend en hectisch waren’’, schrijft hij in een brief aan de pastores in zijn bisdom.

veel meer parochianen

,,Prachtig voor het bisdom Den Bosch, enorm jammer voor ons. Bijzondere bisschop!’’, reageerde bijvoorbeeld Henny Brouwer, voorzitter van de locatieraad Bolsward van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Toen De Korte in 2008 in Groningen werd benoemd door paus Benedictus XVI, waren de verwachtingen in het bisdom hooggespannen. En hij heeft bij velen die verwachtingen waargemaakt.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden omvat dan wel de drie noordelijke provincies en de Noordoostpolder, het is qua zielental het kleinste van de zeven bisdommen. In de ‘diaspora’ (verstrooiing) van het Noorden leven zo’n 100.000 katholieken. Het bisdom ’s-Hertogenbosch heeft ruim een miljoen parochianen en is daarmee qua zielental het grootste van de Nederlandse kerkprovincie. Is in het Noorden nog geen 6 procent van de bevolking katholiek, in Den Bosch staat ruim de helft van de mensen zo te boek.

Promotie

Dat wil niet zeggen dat het allemaal rooskleurig is in dat grote bisdom. De betrokkenheid van de parochianen in Groningen-Leeuwarden ligt veel hoger dan dat van de gelovigen in Den Bosch. Bovendien gaat het bisdom, dat een sterke linker- en rechtervleugel kent, gebukt onder polarisatie.

Dat vraagt nogal wat van de opvolger van bisschop Antoon Hurkmans, die vorig jaar de paus om gezondheidsredenen om ontslag had gevraagd. Franciscus gelooft dat De Korte de juiste man op de juiste plaats is. Alom wordt diens benoeming als een promotie gezien door de paus. En een waardering van de communicatieve en pastorale houding van de bisschop.

Het noordelijke bisdom kent nu een toestand van ‘sede vacante’, de bisschopszetel is officieel onbezet. Maar De Korte blijft nog tot het voorjaar.

Nieuws

Meest gelezen

menu