Bisschop Van den Hout keert zich tegen gaswinning Waddenzee

Bisschop Van den Hout. Foto DvhN/Archief

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft zich tegen gaswinning onder de Waddenzee gekeerd.

De bisschop noemt gaswinning in strijd met de pauselijke encycliek Laudato Si over de samenhang tussen ecologie en economie.

Van den Hout sluit zich aan bij de proteststemmen in het Noorden tegen vergunningverlening voor gaswinning onder de Waddenzee. De actie, gericht op de Tweede Kamer, is geïnitieerd door de Waddenvereniging.

Problemen niet opgelost

,,De problemen met gaswinning in het Noorden zijn nog lang niet opgelost’’, stelt Van den Hout. ,,De problematiek mogen we niet uitbreiden van Groningen naar Friesland. Het bisdom Groningen-Leeuwarden bestrijkt het grootste deel van de Nederlandse Wadden.

Eerder sloten bedrijven, maatschappelijke organisaties, lokale overheden en de drie noordelijke provinciale besturen zich bij de actie aan.

Klimaatvraagstukken

De bisschop wijst op de encycliek die paus Franciscus uitbracht over klimaatvraagstukken. Het noordelijk bisdom vraagt de Haagse politiek om zorg voor de Waddenzee en haar leefomgeving. Van Hout: ,,Vraagstukken van ecologie en economie moeten we meer dan ooit in samenhang zien met het gedrag van de mens en diens onbegrensde hang naar welvaart.''

Klimaatverandering, uitstoot van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde brengen volgens de bisschop de grenzen in beeld van wat de planeet aankan. ,,De aarde als schepping en geschenk van God is ons gemeenschappelijk huis. Wij zijn verantwoordelijk voor effecten op dit huis door onze leefstijl en economische keuzes. Dat geldt ook voor de Waddenzee en het Noord-Nederlands kustgebied.’’

Gevolgen gaswinning

In Noord-Nederland merkt de bisschop dagelijks de gevolgen van gaswinning. Van den Hout rept over ,,de schadelijke gevolgen daarvan voor de mensen en hun woongenot’’.

,,Die problemen in Groningen nog lang niet opgelost. We mogen de problematiek niet verplaatsen van Groningen naar Friesland. Het Noorden verdient serieuze zorg en aandacht van de landelijke politiek. Gaswinning uitbreiden in het waddengebied, ook gezien de toekomstige risico’s voor natuur en leefomgeving bij de Waddenzee, staat haaks op de gewenste aandacht voor het noorden.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu