Opgravingen en werken zonder geluidsoverlast voor omwonenden: Bodem blijft bouwer Zuidelijke Ringweg in Groningen verrassen

Op deze plek bij de H.L. Wichersstraat zijn opgravingen uit veel verschillende tijdvakken gedaan. Foto: Archief DvhN

De Groninger bodem blijft de bouwer van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen verrassen. In allerlei opzichten.

Bij het Oude Winschoterdiep duurde het intrillen van damwanden vorige week een dagje langer, omdat de bouwers op een paar plekken te maken kregen met obstakels in de bodem. De machines, inmiddels verplaatst naar De Frontier, komen er later nog een keer terug om de laatste damwandplanken in te trillen.

Elders langs de ringweg, bij de Brailleweg, geeft de bodem juist een stuk minder weerstand dan gedacht bij het aanbrengen van buispalen en damwanden. Sommige schieten zo de slappe bodem in. Voordeel voor de buurt: door het gebrek aan weerstand hoefden machinisten hun stellingen niet met volle kracht te gebruiken en bleef de voorspelde grote geluidsoverlast uit. Het duurt mogelijk wel langer voordat de klus is afgerond.

Archeologie

Een verrassing van geheel andere orde was er voor de archeologen van de bouwcombinatie Herepoort. Bij een onderzoek naar resten van een zaagmolen ter hoogte van de woonwijk De Linie liepen ze tegen een ‘spekkoek’ aan gebruikersperiodes aan, zegt archeoloog Cuno Geert Koopstra van adviesbureau MUG.

,,Uitzonderlijk voor een plek zo ver buiten de oude stad’’, zegt Koopstra. ,,Waar we meestal hooguit twee of drie tijdvakken aantreffen, hebben we nu ploegkrassen van hunebedbouwers uit de nieuwe steentijd (trechterbekercultuur) gevonden, kuilen en greppeltjes van Romeinse nederzettingen in het kleidek boven de topzandlaag, resten uit de late middeleeuwen (15de-16de eeuw) en verschillende bouwfasen van de molen, van de 17de tot de vroeg-20ste eeuw. Het bewijst eens te meer de mooie strategische ligging van Groningen op het eind van de Hondsrug.’’

Omwonenden kunnen de vondsten van vuursteen, metaal en aardewerk binnenkort bekijken op uitnodiging van Aanpak Ring Zuid en Herepoort. Daar zitten ook kanonskogels bij. Koopstra: ,,Het is zonneklaar dat er vanuit de stad beschietingen zijn geweest in de richting van deze locatie. Maar we weten nog niet of Prins Maurits het doelwit was tijdens de belegering bij de Reductie van Groningen in 1594, of de troepen van bisschop Bernhard van Galen bij Groningens Ontzet in 1672. Daarvoor moeten we het materiaal beter bestuderen.’’ Plannen voor een grotere open dag zijn wegens corona afgelast.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu