Bodem in veengebieden zakt en zakt en zakt en zakt: ingrijpen nu nodig

Om problemen door inklinking van de bodem in veengebieden te voorkomen, neemt waterschap Hunze en Aa’s maatregelen.

Het waterschap gaat ook bij Hongerige Wolf de bodemdaling onderzoeken. Foto DvhN/Archief

Het waterschap gaat ook bij Hongerige Wolf de bodemdaling onderzoeken. Foto DvhN/Archief

Hunze en Aa’s denkt dat ingrijpen noodzakelijk is, om te voorkomen dat erven en tuinen in Groningen en Drenthe zakken. Ook wil het schap de sterk toegenomen uitstoot van CO2 indammen en het verwacht dat door een veranderende grondwaterstand teelt van gewassen verandert.

menu