Boer Wiertsema zoekt het hogerop in strijd over gronddeals in Eemshaven: 'Hof blundert in uitspraak'

Boer Nico Wiertsema uit Garsthuizen laat het er nog niet bij zitten in zijn strijd met Groningen Seaports over een afgeblazen gronddeal in de Eemshaven. Hij beraadt zich op juridische vervolgstappen.

Het Google-datacenter draait inmiddels al jaren in de Eemshaven. Maar de manier waarop havenbeheerder Groningen Seaports de benodigde grond verwierf is nog altijd inzet van felle juridische strijd.

Het Google-datacenter draait inmiddels al jaren in de Eemshaven. Maar de manier waarop havenbeheerder Groningen Seaports de benodigde grond verwierf is nog altijd inzet van felle juridische strijd. Foto: Archief / Jan Zeeman

Dat meldt zijn advocaat Henri Sarolea. Hij bereidt een gang naar de Hoge Raad voor, nu zijn cliënt vorige week nul op rekest kreeg van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Sarolea neemt daartoe een cassatieadvocaat in de arm en verwacht binnen enkele weken uitsluitsel.

Boer claimt miljoenen schade door ‘dubbelspel’ havenbeheerder

Wiertsema claimt 4 miljoen schade door de handelwijze van Groningen Seaports (GSP). De akkerbouwer dacht in 2011 een koopovereenkomst te hebben voor zijn bedrijf met 74 hectare grond. Het was de havenbeheerder daarbij vooral te doen om zijn percelen in de Eemshaven waar een datacenter voor Microsoft zou moeten verrijzen.

De deal van 8 miljoen euro werd echter te elfder ure afgeblazen, terwijl Wiertsema al een nieuw bedrijf had gekocht. Het GSP-management zegde de overeenkomst op zonder het algemeen bestuur daar in te kennen. Toenmalig bestuursvoorzitter en gedeputeerde Wilma Mansveld beloofde Wiertsema een onderzoek naar de gang van zaken, maar dat bleef uit.

Boer moest toezien hoe koper zijn grond voor drie keer de prijs doorverkocht

De boer raakte door het afblazen van de deal in geldnood en zag zich gedwongen alsnog grond in de Eemshaven te verkopen aan een collega. Vervolgens moest hij toezien hoe de koper die grond later voor drie keer de prijs doorverkocht aan GSP voor de bouw van een datacenter voor Microsofts concurrent Google

Wiertsema voelt zich op het verkeerde been gezet en zegt dat de havenbeheerder ‘geen eerlijk spel heeft gespeeld’. Temeer omdat de koper van zijn grond bij de doorverkoop ook nog lucratieve windmolenrechten kreeg toegezegd, juist op de grond van Wiertsema waar GSP hem dat eerder nog had geweigerd.

Geen formeel koopcontract? ‘Pijnlijke blunder in uitspraak’

Volgens het gerechtshof heeft GSP echter niet onrechtmatig gehandeld. Het hof stelt dat van een echte koopovereenkomst nooit sprake is geweest. Het akkoord dat de havenbeheerder aan Wiertsema stuurde ter ondertekening, zou slechts een concept zijn. GSP had volgens de rechters het recht daarvan af te zien toen Microsoft afhaakte en was niet verplicht het voor te leggen aan het algemeen bestuur, zoals de boer claimt.

,,Daar maakt het hof een evidente blunder’’, stelt zijn raadsman Sarolea. Het document dat zijn cliënt heeft ondertekend werd voorafgegaan door drie conceptversies en was volgens hem wel degelijk bedoeld als finaal contract. Dat had dus ook voorgelegd moeten worden aan het bestuur, zoals de boer expliciet per mail werd bevestigd door toenmalig GSP-directeur Harm Post.

‘Ondertekend contract was wel degelijk finale koopovereenkomst’

„Het woord concept stond in de door Wiertsema ondertekende finale versie niet meer op de kaft’’, benadrukt Sarolea. Wezenlijk voor de claim van zijn cliënt is bovendien dat in die vierde versie werd vastgelegd dat de koopovereenkomst zo spoedig mogelijk moest worden voorgelegd aan het bestuur. ,,Die bepaling is op voorwaarde van Wiertsema nog extra aan het contract toegevoegd.”

Het hof besteed daar in zijn uitspraak geen aandacht aan. ,,Dat is extra pijnlijk omdat bij de zitting in april nota bene door de advocaat van GSP letterlijk is erkend dat er wel degelijk een plicht lag deze kwestie voor te leggen aan het bestuur’’, zegt Sarolea. ,,Daar wordt in het arrest van het hof met geen woord over gerept. Dat is een onbegrijpelijke omissie.’’

‘Deal per brief opgezegd terwijl overleg over tussenoplossing nog liep’

Toen GSP de deal op 1 december 2011 per brief opzegde, dacht Wiertsema volgens zijn advocaat nog in gesprek te zijn over een tussenoplossing. Hij liet de havenbeheerder weten mee te willen werken aan een afgeslankte deal waarbij hij niet zijn hele bedrijf verkocht maar alleen de grond die onderdeel is van de uiteindelijke Google-locatie.

,,Dat ging om 8 hectare waarover GSP een prijs berekende van 965.000 euro’’, zegt Sarolea. Hoewel de havenbeheerder aanvankelijk positief leek, eindigde de onderhandeling over die deal volgens de advocaat ,,in het niets, zonder dat GSP daarvoor ooit een bevredigende uitleg heeft gegeven.’’

Volgens GSP was de grond van Wiertsema na het afhaken van Microsoft niet meer in beeld. Sarolea bestrijdt dat en zegt dat te kunnen staven met notulen die hij boven water kreeg via een beroep op de wet openbaarheid bestuur.

Interne notulen vermelden positief advies over afgeslankte deal

Op 19 december 2011, pikant genoeg twee weken nadat de deal was opgezegd, had het GSP-management een ‘afstemmingsoverleg’ over de uitbreiding van de Eemshaven met politieke bestuurders van de overheidspartners in GSP: de provincie Groningen en de toenmalige gemeenten Delfzijl en Eemsmond.

Volgens de notulen van dat overleg gaf het GSM-management toen nog een positief advies over de aankoop van Wiertsema’s grond in de Oostpolder ten behoeve van de uitbreidingsplannen. Waarom daar verder geen werk van werd gemaakt, is Sarolea en zijn cliënt niet duidelijk.

‘GSP-management heeft overheidsbestuurders op verkeerde been gezet’

Wel onderstreept de gang van zaken volgens de advocaat ,,dat de politiek indertijd ernstig fout geïnformeerd is.’’ Dat moet in zijn ogen dan ook tot de bodem worden uitgezocht in het onderzoek dat het huidige GSP-bestuur nu laat doen door hoogleraar Marcel Boogers, na de onthullingen van het tv-actualiteitenprogramma Nieuwsuur over omstreden grondtransacties door de havenbeheerder.

,,Voor mijn cliënt geldt: afspraak is afspraak’’, motiveert hij de mogelijke gang naar de Hoge Raad. ,,Wiertsema is ervan overtuigd dat de stekker er niet zo rigoureus uit zou zijn getrokken als de koopovereenkomst die hij ondertekende op verzoek van het GSP-management, aan het bestuur was voorgelegd, zoals zwart op wit was vastgelegd. De overheidsbestuurders zijn met foute informatie op het verkeerde been gezet.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu