Boeren bieden boven verwachting veel grond aan in Eemshaven: provincie Groningen trekt aankoopbudget op naar 50 miljoen

De animo onder boeren om landbouwgrond te verkopen voor de uitbreiding van de Eemshaven blijkt veel groter dan verwacht. De provincie vervijfvoudigt het aankoopbudget tot 50 miljoen euro.

De Oostpolder tussen Oudeschip (voorgrond) en de Eemshaven wordt bij het havengebied getrokken. Veel meer boeren dan verwacht, bieden daarvoor hun land te koop.

De Oostpolder tussen Oudeschip (voorgrond) en de Eemshaven wordt bij het havengebied getrokken. Veel meer boeren dan verwacht, bieden daarvoor hun land te koop. Foto: Jaspar Moulijn

Direct na de bekendmaking van de uitbreidingsplannen, afgelopen voorjaar, boden boeren hun grond rond de Eemshaven te koop aan. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met grondbezitters opgestart.

Animo grondverkoop verrast provincie na felle boerenprotesten