Boeren gaan er 5000 tot 10.000 euro per jaar op achteruit. Kamer akkoord met forse verlaging inkomenssteun landbouw

Ondanks zwaar verzet van LTO Nederland is een Kamermeerderheid akkoord gegaan met een stevige versobering van de Europese inkomenssteun voor boeren.

Minder directe inkomenssteun voor boeren moet leiden tot meer geld voor agrarisch natuurbeheer, onder meer voor weidevogels.

Minder directe inkomenssteun voor boeren moet leiden tot meer geld voor agrarisch natuurbeheer, onder meer voor weidevogels. Foto: Marcel van Kammen

In de nieuwe ronde van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid keert Brussel tot 2028 jaarlijks circa 800 miljoen euro uit aan de Nederlandse landbouw. Dit geld is bedoeld als inkomenssteun maar ook steeds meer als prikkel om boeren meer te laten doen aan natuur, milieu en klimaat. Iedere lidstaat moet een nationaal strategisch plan opstellen en ter goedkeuring aanbieden aan Brussel, om te laten zien hoe het die duurzaamheidsdoelen wil halen.

Inkomenssteun 30 procent lager in 2027

Vacatures

Jeugdzorgwerker zelfstandigheidstraining

Quatrebras Gezinsgericht Wonen

Supply Chain Coördinator

Sunoil Biodiesel Holding B.V.

Werkvoorbereider/ Projectleider

Beemster Electrical Solutions B.V.