Verzilting van Lauwersmeer niet aan de orde, zegt het waterschap na kritiek van boeren

Boeren zijn bang verzilting van het Lauwersmeer. Foto archief Jan Willem van Vliet

Er is geen sprake van dat het waterschap Noorderzijlvest een hogere zoutwaarde nastreeft in het Lauwersmeer. Dat zegt een woordvoerder na kritiek van boeren.

De landbouwers zijn gealarmeerd door een notitie van het waterschap waarin wordt voorgesteld om een hoger zoutgehalte in het meer te tolereren, om de biologie van het meer te verbeteren.

,,In het Lauwersmeer vormt het lage chloridegehalte een probleem’’, valt te lezen in de Afstemmingsnota Europese Kaderrichtlijn Water. Die richtlijn is bedoeld voor de bescherming van grond- en oppervlaktewater in Europa. Nu voldoen lang niet alle Nederlandse wateren aan de norm. Ons land krijgt nog tot 2027 om dat in orde te maken.

In een brief aan het algemeen bestuur van Noorderzijlvest schrijven de bezorgde boeren dat nu al veel water rond het meer ongeschikt is voor gebruik in de landbouw omdat het te zout is. Verzilting was ook een van hun zorgen in de slepende discussie over de verhoging van het waterpeil in het meer.

Metingen

,,Er is nu al veel verzilting. Graag willen we weten wat er in de bodem met de waterstand en met het zoutgehalte gebeurt. Als landbouw zijn we zelf als sector druk bezig om te kijken en te investeren om de verzilting te vertragen door aanpassingen in de drainages en het vasthouden van neerslag in percelen’’, schrijft de afdeling Het Hogeland van LTO Noord.

Volgens woordvoerder Marieke Molendijk van het waterschap klopt het niet dat het Lauwersmeer zouter wordt. Er worden volgens haar ook geen maatregelen voorgesteld om de waterplas zouter te maken.

Juist niet zouter

Ze wijst er op dat er in de tekst van de notitie per ongeluk een paar cijfers door elkaar zijn gehaald, waardoor de indruk ontstaat dat het Lauwersmeer zouter wordt. ,,We verhogen de norm voor het zoutgehalte dus niet, maar verlagen juist zowel de onder- als de bovengrens.’’ In een bijlage wordt de fout nu gecorrigeerd.

Noorderzijlvest is zich terdege bewust van de zorgen van boeren in het gebied over mogelijke verzilting, zegt Molendijk ook. ,,Samen met de omgeving willen we zoeken naar een goede aanpak, waarbij zoveel mogelijk de verschillende belangen recht wordt gedaan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu