Bewoners Bokkebuurt bij Doezum zeggen planschadevergoeding aan te vragen als baggerdepot waterschap doorgaat

Bewoners van de Doezumertocht protesteerden in mei bij de beoogde locatie voor het slibdepot. Eigen foto

Bewoners van de Bokkebuurt bij Doezum vragen een planschadevergoeding aan als er een baggerdepot van 6 hectare bij hen in de buurt komt.

Volgens de bewoners is er verderop langs de Doezumertocht tussen Surhuizum en het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos een minder kwetsbare plek waar bovendien niemand last heeft van de baggerspecie.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven ze dat de vergoeding ‘gemakkelijk een veelvoud van de 50.000 euro’ kan zijn die het waterschap volgens hen denkt te besparen met de locatie.

Angst voor overlast

De bewoners zijn bang voor overlast door de stort van 22.000 kubieke meter baggerspecie. Mocht de gemeente toch een vergunning verlenen, dan stappen bewoners naar de rechter. Hun advocaat acht een claim niet onhaalbaar, omdat het voorgenomen baggerdepot dicht op hun huizen staat.

Volgens de brief doet het baggerdepot onherstelbaar afbreuk aan de plannen voor een natuurvriendelijke oever langs de Doezumertocht, tussen het kanaal en het voorgenomen slibdepot.

‘Geen discussie gevoerd over natuurwaarden’

,,Discussie over hoe Westerkwartier omgaat met kwetsbare grond, landschappelijke waarden en natuurwaarden is niet gevoerd. Betrokken burgers zijn vlak voor invoering van de nieuwe Omgevingsweg voor zoveel voldongen feiten geplaatst dat een gang naar de rechter zinvol is’’, aldus de bewoners.

Het waterschap wil in september beginnen met het uitbaggeren van de 10,5 kilometer lange Doezumertocht. Behalve het grote depot bij ‘Bombay’ komt er een depot van 3 hectare (13.000 kubieke meter) bij Stroobos.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu