Bewoners Bokkebuurt bij Doezum zeggen planschadevergoeding aan te vragen als baggerdepot waterschap doorgaat

Bewoners van de Doezumertocht protesteerden in mei bij de beoogde locatie voor het slibdepot. Eigen foto

Bewoners van de Bokkebuurt bij Doezum vragen een planschadevergoeding aan als er een baggerdepot van 6 hectare bij hen in de buurt komt.

Volgens de bewoners is er verderop langs de Doezumertocht tussen Surhuizum en het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos een minder kwetsbare plek waar bovendien niemand last heeft van de baggerspecie.