Proefboring naar zout in Winschoten irriteert omwonenden. 'Laat ze eerst maar aantonen of ze op een veilige manier oude cavernes kunnen afsluiten'

Zoutwinningsbedrijf Nobian wil in het najaar een evaluatieboring uitvoeren aan het Zuiderveen in Winschoten. Dat onderzoek neemt enkele maanden in beslag.

 Harm Vos, voorzitter van de Belangen Bewoners Lanengebied/Zuiderveen.

Harm Vos, voorzitter van de Belangen Bewoners Lanengebied/Zuiderveen. Foto: Huisman Media

De boring kan een opmaat zijn naar het opstellen van een nieuw zoutwinningsplan op diverse locaties aan het Zuiderveen. In de aanloop daarnaartoe is deze zomer al een veldonderzoek gehouden. Daarbij is bijvoorbeeld gekeken naar flora en fauna. Voordat Nobian een besluit neemt of, en zo ja wanneer, een vergunning voor een nieuw winningsplan wordt aangevraagd, verzamelt het relevante informatie.

Nieuws

Meest gelezen

menu