Boringen Den Andel onthullen kusthistorie

Foto Peter Wassing

De grondboringen die inwoners van Den Andel samen met de stichting Erfgoedpartners verrichten, maken veel duidelijk over de geschiedenis van de regio.

De grondboringen die inwoners van Den Andel samen met de stichting Erfgoedpartners verrichten, maken veel duidelijk over de geschiedenis van de regio.

Daarover was tot nog toe heel weinig bekend, zegt Yvonne Nijlunsing van Erfgoedpartners. Het gaat om de gehele Groningse waddenkust. ,,De ontstaansgeschiedenis begint nu duidelijk te worden.''

Zondag worden de eerste resultaten van de boringen in Den Andel gepresenteerd. Dat onderzoek is het belangrijkste onderdeel van het project ‘Wad een workshop', waarbij bewoners en onderzoekers samen op zoek gaan naar de geschiedenis van het ooit dichtbevolkte waddengebied.

Ontwikkelingsgeschiedenis van het Hogeland

Den Andel heeft hiervoor subsidie ontvangen van het Loket Levende Dorpen. Behalve in Den Andel is er ook al een boring gedaan in Pieterburen en gaat dat nog gebeuren bij in elk geval Noordpolderzijl, de Eemshaven en Rottumerplaat. Tevens waren er expedities naar het verdwenen eiland Heffezand.

Met de boringen wordt de pleistocene ondergrond onderzocht, een laag die de ontwikkelingsgeschiedenis van het Hogeland bepaalt. ,,Er is bijvoorbeeld een schelp op een bepaalde diepte gevonden, die laat zien vanaf wanneer de wierde is opgebouwd'', verklaart Nijlunsing.

De eerste grondboring was op 3 oktober op de wierde. Harm Jan Streurman, die jarenlang werkte bij het Isotopen Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, begeleidt de Andelsters. Hij vertelt hier zondag om 15.30 uur over in het kerkje van Den Andel. Ook op andere plekken in het dorp wordt geboord. ,,Er komen steeds meer vragen'', aldus Nijlunsing. ,,Dus we gaan rustig door.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu