Bouw De Tirrel kost Het Hogeland 9,3 miljoen meer dan gedacht

De Tirrel in Winsum moet in 2022 klaar zijn.

De bouw van De Tirrel in Winsum kost de gemeente Het Hogeland 9,3 miljoen euro meer dan aanvankelijk gedacht werd. Burgemeester en wethouders achten het desalniettemin wenselijk het multifunctionele centrum te realiseren. Ze vragen de gemeenteraad dit financieel mogelijk te maken.

Met de bouw van De Tirrel – die samen met zorg- en welzijnsinstelling De Hoven wordt gerealiseerd - is in totaal 34 miljoen gemoeid. De bouwkosten worden over een periode van 40 jaar afgeschreven.

De hogere bouwkosten zijn volgens B en W te verklaren. Ze wijzen naast een forse prijsstijging op de bouwmarkt in het algemeen op een voor De Tirrel specifieke prijsstijging door aangescherpte regelgeving, bijvoorbeeld betreffend brandveiligheidsvoorschriften.

100.000 euro per jaar

Daartegenover staan volgens B en W extra huurinkomsten, een bijdrage van de NAM, subsidies van Nationaal Coördinator Groningen en provincie Groningen, en een versobering van 600.000 euro. Dit pakket van maatregelen leidt ertoe dat de gemeentelijke begroting wordt belast met een extra bedrag van ruim 100.000 euro per jaar.

Voor De Hoven blijven de kosten binnen het al eerder bijgestelde budget.

De Tirrel als totaalvoorziening

‘Binnen Het Hogeland hebben we een pittige bezuinigingsopdracht. Toch vinden wij het wenselijk en verantwoord om de raad te vragen De Tirrel financieel mogelijk te maken. Want De Tirrel is als totaalvoorziening belangrijk voor Winsum en omgeving. We brengen zorg voor ouderen, primair onderwijs, binnensport en recreatie bij elkaar’, stelt wethouder Harmannus Blok in een persbericht.

De bouw van De Tirrel is voorlopig gegund aan Rottinghuis; onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de gemeenteraad van Het Hogeland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu