Bouw De Tirrel kost Het Hogeland 9,3 miljoen meer dan gedacht

De Tirrel in Winsum moet in 2022 klaar zijn.

De bouw van De Tirrel in Winsum kost de gemeente Het Hogeland 9,3 miljoen euro meer dan aanvankelijk gedacht werd. Burgemeester en wethouders achten het desalniettemin wenselijk het multifunctionele centrum te realiseren. Ze vragen de gemeenteraad dit financieel mogelijk te maken.

Met de bouw van De Tirrel – die samen met zorg- en welzijnsinstelling De Hoven wordt gerealiseerd - is in totaal 34 miljoen gemoeid. De bouwkosten worden over een periode van 40 jaar afgeschreven.

Nieuws

menu