Bouw Groninger Haddingestraat ongewis

FOTO ARCHIEF DVHN

Een rechtszaak over bouwplannen achter Haddingestraat 17 zou dinsdagmiddag niet door hoeven gaan. Maar het is allerminst zeker dat de procedure inderdaad wordt stilgelegd.

Een rechtszaak over bouwplannen achter Haddingestraat 17 zou dinsdagmiddag niet door hoeven gaan. Maar het is allerminst zeker dat de procedure inderdaad wordt stilgelegd.

Vergunning
De procedure Haddingestraat 17 begon al eind 2013. Eigenaar Bulten Kamerverhuur diende toen een plan in om op het achterterrein 29 kamers bij te bouwen. De bouwhoogte zou 12 meter zijn. De gemeente verleende een vergunning.

Die vergunning werd ingetrokken, nadat boze buurtbewoners succesvol een procedure startten bij de commissie bezwaar en beroep. Bulten op zijn beurt tekende beroep aan tegen in het intrekken van de vergunning (de zaak dient in principe vandaag). In de tijd die volgde veranderde de gemeente de regels. Er mocht niet hoger worden gebouwd dan 8 meter. Tegelijkertijd werd met Bulten gesproken over een alternatief plan voor de Haddingestraat met veel minder kamers, maar wel een hoogte van 12 meter.

Afwachten
Dat past niet binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente, althans B en W, oordeelt er wel positief over. In de gemeenteraad wordt er heel anders tegenaan gekeken. Zo bleek maandagavond in de raadscommissie ruimte. Fracties als SP, ChristenUnie, CDA, PvdD en Stadspartij hebben het gevoel dat B en W buigen voor de druk van de rechtszaak. Immers krijgt Bulten gelijk van de rechter, dan zou hij verder kunnen met zijn eerste plan. ,,Waarom wachten we de rechtszaak niet gewoon af'', zei CDA'er Herman Pieter Ubbens. ,,Of hebben we er geen vertrouwen in.''

Voorkomen
Wethouder Roeland van der Schaaf lijkt een rechtszaak te willen voorkomen. Zo viel uit zijn woorden te proeven. Hij lijkt geen groot vertrouwen te hebben in een goede afloop: ,,De rechter moet het plan beoordelen op basis van de regels die toen golden. Als we het alternatief vergunnen is de zaak van tafel.''

Of dat zo is? De in het stadhuis aanwezige Wim Bulten hulde zich in mysterieus stilzwijgen. Afgaande op de uitlatingen van de wethouder zou hij met alle vertrouwen de gang naar de rechter kunnen maken en dan misschien wel het plan uitvoeren dat hij in eerste instantie graag wilde. Maar Bulten komt de gemeente vaker tegen. Aan een grondig verpeste relatie heeft hij ook weer niets.

En dan ligt de bal weer bij de buurtbewoners. ,,Want'', zei Mechteld van Duin (SP). ,,De procedure en de afweging die tot deze situatie heeft geleid, is veel te mager.''

Nieuws

menu