Bouwproject Knarrenhof in Marum in trek. Al 140 belangstellenden hebben zich ingeschreven

Volgens voorzitter Hans Koenders hebben zich al 140 belangstellenden ingeschreven. Koos Bijlsma

Er bestaat flinke belangstelling voor het project Knarrenhof dat een initiatiefgroep tot stand wil brengen in Marum. Volgens voorzitter Hans Koenders hebben al 140 belangstellenden zich ingeschreven. Zij worden op gezette tijden geïnformeerd over de vorderingen die worden gemaakt om te komen tot de bouw van een wooncomplex voor ouderen op de plek van de huidige basisschool De Bron.

De stichting koerst op de bouw van 20 tot 24 wooneenheden. Zeven eenheden betreffen huurwoningen. De verhuur hiervan komt in handen van wooncorporatie Wold&Waard. De rest zijn (grondgebonden en levensloopbestendige) koopwoningen. De prijs van de huizen is afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen met de gemeente Westerkwartier over de aankoop van het schoolcomplex. Initiatiefnemer Koenders denkt aan een prijs van rond de 250.000 euro.

Digitale bijeenkomst voor leden stichting