Boze boeren willen voorlopig niet meer overleggen met minister Schouten

In februari werd er stevig geprotesteerd door boeren. Foto: AD

Het lijkt er in niets op dat landbouwminister Carola Schouten haar nek uit wil steken voor de landbouw, die naar eigen zeggen met de nodige initiatieven is gekomen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens het Landbouw Collectief, waar verschillende land- en tuinbouworganisaties in zitten, heeft overleg met Schouten vandaag dan ook niets uitgehaald.

De vertegenwoordigers van de agrarische sector menen dat het kabinet zijn eigen agenda wil doordrukken. Daarom heeft verder overleg nu geen zin.

Volgens het collectief is vorig jaar november al een plan neergelegd en zijn er maatregelen voorgesteld, waarmee een aanzienlijke hoeveelheid stikstofuitstoot kan worden bespaard. In de overleggen sinds die tijd komt volgens de boerenorganisaties naar voren dat het kabinet zijn eigen koers vaart.

Oplossingen

Minister Schouten ‘betreurt’ het dat de landbouworganisaties het overleg voorlopig staken. ,,Het is juist nu van groot belang om met elkaar te komen tot oplossingen voor de stikstofproblematiek. Juist nu veel bedrijven het zwaar hebben is het cruciaal dat straks, naast herstel van natuur, ook economische activiteiten (weer) doorgang kunnen vinden.” Het kabinet stuurt binnenkort de plannen voor de aanpak van de stikstofproblematiek naar de Kamer.

De Spoedwet Aanpak Stikstof, waarmee het veevoer vanuit Den Haag tot in details is geregeld, wordt volgens de klagers vooral gebruikt om boeren buitenproportioneel te beboeten. Verder is zeer tegen het advies van het Landbouw Collectief in februari een volgens de boeren ‘peperdure’ regeling aangekondigd voor opkoop van boerenbedrijven, waar uit berekeningen van het collectief zou blijken dat het effect op de Natura 2000-gebieden minimaal is.

Verder zou Schouten doof zijn voor voorgestelde maatregelen door de boeren om stikstofuitstoot te beperken. Dit kan volgens hen door eiwitarm voer, meer beweiden en uitrijden van mest aangelengd met water. Het overleg over deze maatregelen loopt volgens de boerenorganisaties uiterst stroef. ,,Alle goede ideeën vanuit de sector worden juridisch lamgeslagen vanuit het ministerie”, zo klinkt het.

Onverantwoord

Dat de boeren juist nu in de coronacrisistijd maatregelen door de strot gedrukt krijgen, noemt het collectief onbegrijpelijk en onverantwoord. ,,De minister kan nog steeds de reductie van stikstof met de boeren en de rest van de keten doen in plaats van zonder, maar dat vraagt van haar wel een fundamenteel andere opstelling dan we nu al een half jaar ervaren”, aldus Landbouw Collectief-voorzitter Aalt Dijkhuizen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu