Brabander nestelt zich in zuidwand Grote Markt

De Brabantse horecaondernemer Laurens Meyer neemt de exploitatie van een groot aantal horecabedrijven in de zuidwand van de Grote Markt in Groningen over.

De overname is deze week mondeling en schriftelijk beklonken en moet op of omstreeks 1 maart van dit jaar zijn beslag krijgen. De 325 werknemers van de bedrijven aan de Grote Markt, vooral parttimers, hoeven niet voor hun baan te vrezen. De overnamesom voor de transactie is niet bekend gemaakt.

De verkopende partij is het bedrijf van Henk Wustenveld en Grietje van der Veen. Wustenveld (71 jaar) heeft besloten met pensioen te gaan, Grietje van der Veen (51 jaar) is daar nog niet aan toe en gaat de exploitatie van cafetaria Het Hoekje, pal naast het Grand Theatre, voor haar rekening nemen.

De overname

De overname betreft Hotel De Doelen, Drie Gezusters, Groote Griet, Hoppe, homocafé De Kast, Drie Gezusters Pub en Drie Gezusters Upstairs. De exploitatie van Ribhouse Bronco, café De Tapperij en salon De Blauwe Engel is eerder in handen van andere ondernemers gekomen en maken geen deel uit van de overname. De panden zijn eigendom van een investeringsmaatschappij die langlopende huurcontracten met bierbrouwer Heineken heeft die op haar beurt zaken doet met huurders.

Meijer Beheer is een onderneming die zich al meer dan 30 jaar bezighoudt met de exploitatie van een grote verscheidenheid aan horecabedrijven en vastgoed in vooral Zuid Nederland. Het bedrijf telt 48 horecazaken en heeft 1000 werknemers op de loonlijst staan. ,,Wij hebben er alle vertrouwen in dat Meyer Beheer goed voor de toekomst van de horecabedrijven in Groningen gaat zorgen’’, zegt Wustenveld.

Uitdaging

Grietje van der Veen en Henk Wustenveld kochten zes jaar geleden de exploitatie van de bedrijven uit het faillissement van Plassania Beheer van de Groningse zakenman Sjoerd Kooistra die daarvoor tragisch aan zijn einde was gekomen. Hij liet een enorme schuldenlast achter. Wustenveld en Van der Veen, een nicht van Kooistra, hebben altijd voor hem gewerkt.

De eigenaar van de kopende partij, Laurens Meyer, probeerde zes jaar geleden uit het faillissement van Kooistra ook al de horecabedrijven in Groningen te kopen, maar Wustenveld en Van der Veen waren hem een slag voor. ,,We hebben het de afgelopen zes jaar niet altijd even gemakkelijk gehad. Het wantrouwen in onze richting was groot. Toch hebben we veel kunnen doen. Nu zijn opnieuw grote investeringen nodig om de bedrijven up-to-date te houden en Meyer heeft aangegeven die uitdaging te willen’’, lichten Wustenveld en Van der Veen toe.

Het personeel van de horecabedrijven aan de Grote Markt in Groningen is woensdagmiddag van de transactie op de hoogte gesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu