'Buitenbeentje' Eeke Scheweer uit Groningen schrijft een boek vanuit het blikveld van bijbelse ezels

Van de koppige ezel van de profeet Bileam tot en met de lastdieren die David en Jezus droegen. Eeke Scheweer laat deze ondergewaardeerde dieren uit de Bijbel als dartele verhalenvertellers aan het woord in zijn zingevingsboekje De pink van Iejoor.

Eeke Scheweer met zijn boek en op de achtergrond overgeschilderde foto’s van zijn moeder en van hemzelf als vijfjarige in Wons.

Eeke Scheweer met zijn boek en op de achtergrond overgeschilderde foto’s van zijn moeder en van hemzelf als vijfjarige in Wons. Foto: Peter Wassing

Wat is nu nog de zeggingskracht van de verhalen die mijn moeder mij vertelde toen ik klein was? Die vraag bracht Eeke Scheweer, gepensioneerd hbo-docent leiderschap annex coach van teams en individuen, tot het schrijven vanuit het blikveld van bijbelse ezels. Tijdens zijn loopbaan bij de Hanzehogeschool schreef hij Veelzijdig coachen en Lenig leiderschap . ,,Maar dit schrijven is mooier. Het gaat over mijn ontwikkeling van orthodox naar een vrijzinniger en ruim geloven’’, vertelt de 71-jarige in stad-Groningen wonende Fries.

Nieuws

menu