'Bureaucratische rompslomp ergert VVD'

'Bureaucratische rompslomp ergert VVD'

Veer

Johan de Veer

,,De bureaucratische rompslomp rondom milieuvergunningen en verouderde bestemmingsplannen zet het vestigingsklimaat in de provincie Groningen zwaar onder druk.''

Dat stelt de VVD in Provinciale Staten na het bericht over de vergeefse poging van het bedrijf Van Bentum Recycling Centrale om naar Groningen te komen. De onderneming wil naar industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl maar stuit op planologische hindernissen en vertragingen.

Het bedrijf dat bouwpuin en –afval verwerkt, levert de regio naar eigen zeggen 75 tot 100 nieuwe banen op. Wethouder IJzebrand Rijzebol (Delfzijl) zegt dat zijn gemeente met het verouderde bestemmingsplan op koers ligt. ,,Dat plan moet passen in het structuurplan en de omgevingsvisie van de provincie.''

In die visie staat wat er op het gebied van ruimtelijke ordening wel en niet mag in Groningen. Rijzebol: ,,Het vorige college van Gedeputeerde Staten had een structuurplan klaar, maar na de verkiezingen wilden hun opvolgers de verantwoordelijkheid voor de inrichting van Groningen meer bij de gemeenten leggen.''

Het gevolg was een herziening van de provinciale omgevingsvisie en driekwart jaar vertraging, stelt Rijzebol. In november hoopt hij de zaak met de provincie af te tikken. Verder moeten in de Eemsdelta de effecten van bedrijven op het milieu uitgebreid in kaart worden gebracht. Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald in hoeverre een nieuw bedrijf het milieu kan belasten en ontlasten.

De VVD wil weten wat Gedeputeerde Staten gaan doen om op korte termijn obstakels rond de komst van Van Bentum Recycling Centrale te verwijderen. ,,We juichen het toe als het bedrijf zich hier vestigt. De huidige situatie kan ervoor zorgen dat het uitwijkt naar een andere locatie in het land. Dat baart de VVD zorgen'', zegt VVD-Statenlid Nico Bakker.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu