Buren naar rechter na 'illegale' uitbreiding recyclingbedrijf Hummel in Leek: ze vrezen nieuwe vliegenplaag in zomer

Vier buren van recyclingbedrijf Hummel in Leek dagen de gemeente Westerkwartier voor de rechter. De buurtbewoners eisen dat de gemeente optreedt tegen Hummel.

Hummel in Leek. FOTO ARCHIEF DVHN

Hummel in Leek. FOTO ARCHIEF DVHN

Volgens de buurtbewoners, verenigd in de actiegroep FrisLeek, breidde Hummel vorig jaar uit door een perceel grond dat grenst aan het eigen bedrijfspand, in gebruik te nemen als opslag voor kunststoffen en drankkartons en dergelijke. Deze materialen worden in de buitenlucht opgeslagen. Dat leidde in de zomer van 2019 tot vliegenoverlast op bedrijventerrein Diepswal en aangrenzende woonwijken.

‘Illegaal gebruik’

Volgens de buurt is de uitbreiding van Hummel met deze buitenopslag in strijd met het bestemmingsplan. ,,Jaren geleden sprak de Raad van State in Den Haag al uit dat Hummel niet verder mag uitbreiden. Voor de ingebruikneming van de opslag is geen vergunning verstrekt. Daarmee is sprake is van illegaal gebruik.’’ Verzoeken van de buurt om hiertegen op te treden, wees de gemeente tot nu toe af. De buurt liet het er niet bij zitten. Zij stapte eerst de gemeentelijke bezwarencommissie die de omwonenden in het gelijk stelde.

Ook na dit advies ondernam de gemeente geen actie tegen Hummel. Reden voor FrisLeek om de gang naar de rechter te maken. De actiegroep wil via de rechter afdwingen dat de gemeente alsnog handhavend optreedt tegen de illegale buitenopslag. De gemeente wil wachten tot het nieuwe bestemmingsplan voor Diepswal klaar is. Woordvoerder Jurgen de Vries van FrisLeek vindt deze gang van zaken kwalijk. ,,Ons woongenot is verslechterd door de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten bij Hummel. Wij willen schadevergoeding. Door de buitenopslag bij Hummel te tolereren, hoopt de gemeente onder de uitbetaling van planschade uit te komen.’’

Vrees voor herhaling vliegenoverlast

De buurtbewoners vrezen komende zomer voor herhaling van de vliegenoverlast. ,,De hinder bleef afgelopen zomer uit door het aanbrengen van een afdekscherm door Hummel. Dat scherm is inmiddels weggehaald. Daarmee ligt nieuwe vliegenoverlast op de loer.’’ Vanwege het spoedeisende karakter van de zaak heeft de buurt zich gewend tot de kort gedingrechter.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu