Burgemeester Beukema ontstemd over kabinet: 'Stemmen per post? Dat wilden wij in Eemsdelta ook, maar dat mocht niet'

Burgemeester Gerard Beukema Foto: Duncan Wijting

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl noemt het heel vervelend dat het kabinet heeft besloten om bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart vanwege corona alsnog de mogelijkheid van stemmen per post te onderzoeken.

Volgende maand moeten de inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum naar de stembus om de gemeenteraad van de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta te kiezen. ,,Wij hadden ook graag gewild dat onze inwoners per post hun stem mogen uitbrengen en dat de verkiezingen worden uitgesmeerd over meerdere dagen. Maar daar wilde het ministerie van Binnenlandse Zaken toen niet van weten. Dan is het vervelend dat bij de Kamerverkiezingen die optie toch weer in beeld komt.’’ Stemmen per post was volgens Beukema een goede manier geweest om het opkomstpercentage enigszins op peil te houden.

Vrees voor lage opkomst

Ook zonder corona trekken herindelingsverkiezingen doorgaans minder kiezers. Beukema die hoofd stembureau Eemsdelta is, houdt er rekening mee dat de opkomst in november dramatisch laag uitvalt. Bij de raadsverkiezingen drie jaar geleden was de opkomst in Appingedam en Loppersum iets boven de 50 procent en Delfzijl daar net nog iets onder.

Potlood mee naar huis

,,We doen er alles aan’’, zegt Beukema, ,,om te communiceren met de kiezers dat er veilig gestemd kan worden. Alle stembureaus worden uitgerust met vier in plaats van drie leden. De vierde begeleidt de kiezers naar het stemhokje en zorgt ervoor dat anderhalve meter afstand in acht wordt genomen.’’ Verder worden bij binnenkomst gratis mondkapjes verstrekt en krijgen de kiezers het rode potlood waarmee wordt gestemd, mee naar huis. ,,Daarmee voorkomen we dat de potloden de hele dag door moeten gedesinfecteerd.’’

Volmachten

Eemsdelta had graag gezien dat kiezers gebruik mogen maken van drie in plaats van twee volmachten. Ook die suggestie is door ‘Den Haag’ verworpen, wat door Beukema wordt betreurd. Hij zegt onlangs nog met alle lijsttrekkers te hebben gesproken. ,,Die willen unaniem dat de verkiezingen doorgang vinden. Als het onverhoopt tot een volledig lockdown komt, moeten we dit opnieuw bekijken.’’ Als er verkiezingen komen, is de uitslag ook bij een eventuele lage opkomst bindend. ‘’

Extra stembureaus

Een van de manieren om in november meer kiezers te trekken in Eemsdelta is om in zeven verpleeghuizen en verzorgingstehuizen stembureaus in te richten. Daar kan op de verkiezingsdag gedurende een aantal uren worden gestemd. Dat is overigens voorbehouden aan de bewoners van deze instellingen.’’

Dinsdag buigt de Eerste Kamer zich over de aangepaste kieswet in verband met corona. Deze aangepaste wet dient zowel als grondslag voor de herindelingsverkiezingen van november in Eemsdelta als de Kamerverkiezingen in maart 2021.
Nieuws

Meest gelezen

menu