Burgemeester Den Oudsten: 'Staatswiet is opstap naar legalisatie'

Burgemeester Peter den Oudsten. Foto: Archief ANP

Burgemeester Peter den Oudsten denkt dat er nog een lange weg is te gaan voordat coffeeshops kunnen worden bevoorraad met legaal geteelde wiet.

Later dit jaar maakt het kabinet bekend welke gemeenten mogen meedoen aan het experiment waarbij een aantal ‘betrouwbare’ telers de coffeeshops bevoorraden. Het plan is nog niet uitgewerkt en moet nog door de Eerste Kamer. De telers hebben volgens de adviescommissie wietteeltexperiment een jaar voorbereidingstijd nodig. ,,Het zal wel 2020 zijn voordat het echt begint’’, schat Den Oudsten in. Hij bekijkt of zijn gemeente kan meedoen.

De proef is een opstap naar complete legalisatie, denkt de burgemeester. De overheid wil na vier jaar stoppen en dan evalueren. Maar de adviescommissie onder leiding van André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, ontraadt het stoppen. Den Oudsten ook. ,,Moeten coffeeshops dan terug naar de huidige situatie, een gedoogbeschikking en illegale wiet?’’

Zwarte markt

Geen eisen stellen aan de hoogte van werkzame stoffen in cannabis, adviseert de commissie ook. Zij die sterke wiet gebruiken wenden zich dan toch weer tot de zwarte markt. Het reguleren van de teelt moet er juist voor zorgen dat het illegale circuit verdwijnt. Den Oudsten heeft niet de illusie dat met legale wiet de georganiseerde misdaad wordt uitgeschakeld. ,,Een groot deel van in Nederland geteelde cannabis is voor de export. Maar de illegaliteit rond de achterdeur van coffeeshops verdwijnt er wel mee.’’

Voor de proef houdt het kabinet vast aan maximaal tien gemeenten. De adviescommissie vindt dat te weinig. De Raad van State ook. Die denkt dat voor bruikbare conclusies meer deelnemers nodig zijn en een langere proefperiode dan vier jaar.

De groep kwekers wordt bewust klein gehouden (5 tot 10) voor een beter toezicht. Den Oudsten plaatst kritische kanttekeningen: ,,Kun je met een kleine groep een redelijk aanbod produceren? Hoe loopt de bevoorrading? Bij een te beperkt aanbod loopt de consument over naar de straathandel.’’

Legalisatie

Dit punt baart ook de twaalf coffeeshophouders in de Stad zorgen. Ze zijn volgens Den Oudsten allen vóór legalisatie. Ze kunnen dan gemakkelijker inkopen en een normale voorraad inslaan. Ze vrezen wel dat hun verdienmodel onder druk komt. De verplichte transparante boekhouding is volgens Den Oudsten niet het probleem. ,,Transparant moeten ze nu ook zijn. Het gaat meer om: hoeveel soorten krijgen we? Wat als iemand gespecialiseerd is in bepaalde soorten?’’

Den Oudsten informeert na de zomer de gemeenteraad. ,,Het valt niet mee de coffeeshops op een lijn te krijgen’’, voorspelt hij. Alle coffeeshops in een deelnemende gemeente moeten meedoen. De burgemeester kan ze verplichten.

In september praat hij met John en Ines Meijers, bekend als de Bierumer wietkwekers. Den Oudsten noemt het ‘logisch’ dat een deel van de staatswiet op het Groninger platteland wordt geteeld. ,,Hier is ruimte. Het staat ons vrij om het ministerie een voorstel te doen. We kunnen een kweker aanbevelen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu