Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen keren Zwarte Piet de rug toe

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. Foto: Archief/ Duncan Wijting

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen keren Zwarte Piet de rug toe. Wordt bij openbare intochten vastgehouden aan Zwarte Piet, zijn zij niet beschikbaar om Sinterklaas welkom te heten.

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen schrijven in een persbericht een voorkeur te hebben voor algemeen toegankelijke sinterklaasintochten, waarbij alle inwoners zich prettig kunnen voelen.

Zij stellen dat de landelijke intocht laat zien dat de roetveegpiet daarvoor goede mogelijkheden biedt.

Vruchtbaar gesprek niet mogelijk

‘We beseffen dat er velen zijn die oprecht ongemak, pijn en verdriet voelen bij de traditionele zwarte piet’, licht burgemeester Adriaan Hoogendoorn toe. ‘Vorig jaar heb ik organisaties opgeroepen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Maar helaas moet worden geconstateerd dat een vruchtbaar gesprek hierover niet goed mogelijk is.’

‘Het landelijke beeld toont dat de discussie van beide kanten (voor- en tegenstanders) zodanig is verhard, dat het niet meer mogelijk is om een ontspannen sinterklaasfeest te organiseren als nog langer wordt vastgehouden aan de traditionele zwarte piet. In verschillende gemeenten hebben we gezien dat er harde protesten zijn gevoerd die hun schaduw over het kinderfeest hebben geworpen.’

Niet verbieden

‘Het college vindt het daarom nodig om nu kleur te bekennen. Het college is niet in de positie om de zwarte piet te verbieden (en wil dat ook niet), maar als bij openbare intochten van de Sint zwarte pieten aanwezig zijn, zullen collegeleden niet beschikbaar zijn om de Sint welkom te heten.’

Geen discriminerende intenties

B en W constateren dat een deel van de samenleving wil vasthouden aan een traditie. Volgens Hoogendoorn heeft men daarbij meestal helemaal geen discriminerende intenties.

‘Maar dat neemt niet weg dat de traditionele zwarte piet in de praktijk vaak wel dit effect heeft en daardoor pijn en verdriet oproept bij hen die dit treft. Daar kan en wil het gemeentebestuur niet aan voorbij gaan.’

B en W nodigen de organisatoren van de openbare sinterklaasintochten uit voor een gesprek om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt.

Nieuws

Meest gelezen

menu