Betaald parkeren in alle Groningse wijken waar nu te veel auto's staan: 'Voorkomen dat we probleem verplaatsen'

Foto: Archief

Minder stilstaand blik in de straten, geen gefrustreerde rondjes meer omdat alle parkeerplaatsen vol zijn, en meer ruimte voor recreatie en groen. Dat wil Groningen voor elkaar krijgen door in zowat de hele stad betaald parkeren in te voeren.

Vooral de schaalgrootte valt op aan het plan dat verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) vrijdag naar de gemeenteraad stuurde. Het bestrijkt de buurten in de schil rondom het huidige betaald parkerengebied.

,,We willen voorkomen dat we het parkeerprobleem voor de ene wijk oplossen, maar het vervolgens naar een andere wijk verplaatsen’’, legt gemeentewoordvoerder Natascha van ‘t Hooft uit. Selwerd kreeg vorig jaar bijvoorbeeld veel last van ‘vreemdparkeerders’ nadat de plekken in de naburige Tuinwijk betaald werden. ,,In dit plan staan alle wijken opgenomen waar op dit moment klachten zijn over de parkeerdruk, en de wijken waar we in de toekomst klachten verwachten.’’

Buitenwijken blijven gratis

Aan de rand van de stad, in buurten zoals Lewenborg, Beijum en Gravenburg, blijft het parkeren gratis. Ook Vinkhuizen is geen onderdeel van het plan. De vlakbijgelegen Friesestraatweg, waar nu veel wordt geparkeerd door bewoners van de Woldring Locatie, hoort wel bij de nieuwe betaald parkeren-schil.

Toch verwacht het stadsbestuur daar geen problemen, legt Van ‘t Hooft uit: ,,Omdat de ring tussen de Friesestraatweg en Vinkhuizen zit.’’

Meer ruimte in de straat, forenzen naar de P+R

Ruimte terugwinnen op de geparkeerde auto was één van de doelen in het coalitieakkoord. Wijkbewoners kunnen zelf meedenken over een nieuwe invulling van die vrijgekomen ruimte. Broeksma doet in zijn plan vast een voorzet en noemt bijvoorbeeld spelen, wandelen, fietsen, vergroenen en ‘ontmoeting faciliteren’.

Het plan is ook bedoeld om te zorgen dat forenzen wegblijven uit de woonwijken en hun auto op één van de vijf P+R-terreinen rond de stad neerzetten. ,,Groningen-Zuid heeft nu bijvoorbeeld heel hoge parkeerdruk van forenzen uit het zuiden, en ook van de mensen die naar het Martiniziekenhuis komen’’, noemt Van ‘t Hooft.

De komende tijd bespreekt het college de parkeeraanpak met de gemeenteraad. Begin 2021 komt Broeksma met een concreter voorstel, waarin ook de tarieven voor de nieuwe schil zullen staan. ,,Als de raad akkoord gaat, kunnen we het betaald parkeren in de loop van 2021 invoeren’’, verwacht Van ‘t Hooft.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu