Burgemeester relativeert klachten oud azc Grootegast

Burgemeester Kor Dijkstra van Grootegast

Burgemeester Kor Dijkstra zet vraagtekens bij de overlast die tegenstanders van een groot asielzoekerscentrum (azc) zeggen te hebben ondervonden ten tijde dat het voormalige azc begin jaren 2000 in Grootegast in bedrijf was.

Burgemeester Kor Dijkstra zet vraagtekens bij de overlast die tegenstanders van een groot asielzoekerscentrum (azc) zeggen te hebben ondervonden ten tijde dat het voormalige azc begin jaren 2000 in Grootegast in bedrijf was.

'Geen reëel verhaal'

Tijdens de inloopbijeenkomst van donderdag zei een inwoner van het dorp indertijd tot driemaal toe in elkaar te zijn geslagen zonder dat de politie in actie kwam. De burgemeester noemt dit in reactie ,,geen reëel verhaal''. Dijkstra: ,,Ik herinner me niet dat zich in die tijd incidenten van deze ernst hebben voorgedaan. Als dat wel was gebeurd, was de politie zeker in actie gekomen.''

Kleine incidenten herinnert de burgemeester zich wel. ,,Zo was er een azc-bewoner die rondliep met een mes. In zo'n geval onderneemt de politie onmiddellijk actie'', zegt Dijkstra. ,,Ook vonden hier en daar enkele inbraken plaats. Dat na een melding van een inbraak een halve dag verstrijkt voordat de politie ter plaatse is, kan ik wel billijken.''

Extra politie-inzet

Indertijd maakte Dijkstra met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de afspraak dat één tot twee extra agenten zouden worden ingeschakeld om op en rond het toenmalig azc een oogje in het zeil te houden. Die toezegging kon de politie later niet waarmaken, zegt de burgemeester. Als de komst van een grootschalig azc deze zomer doorgaat, vindt hij extra politie-inzet op zijn plaats. Maar Dijkstra beschikt hieromtrent niet over garanties: ,,Bij problemen stap ik naar de districtschef van de politie in. Daar ligt die verantwoordelijkheid.''

Dijkstra pleit er verder voor dat de politie op gezette tijden spreekuur houdt als het nieuwe azc er komt. De gemeente is bereid hiervoor een ruimte in het gemeentehuis beschikbaar te stellen. Ten tijde dat het voormalige azc in bedrijf was had de politie ook een soort aanspreekpunt in het gemeentehuis. ,,De politie was bijna continue aanspreekbaar. Hiervan werd zo weinig gebruik gemaakt dat dit aanspreekpunt na enige tijd is opgeheven.''

Raadsvergadering

De gemeenteraad van Grootegast bespreekt dinsdagavond de komst van het asielzoekerscentrum.

De raadsvergadering begint om zeven uur. Er hebben zich vijftien insprekers gemeld die ieder drie minuten aan het woord komen Wegens de verwachte drukte kunnen belangstellenden het debat volgen in herberg In de Groote Gast aan de Hoofdstraat (deuren open om half zeven). Legitimatie is verplicht.

Verslaggevers Koos Bijlsma en Liselotte Schüren zijn bij de vergadering aanwezig. Zij doen 's avonds via een liveblog op deze website verslag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu