Vereniging Groninger Dorpen: Burger staat buitenspel in energiestrategie

Zonnepark

Mensen weten niets van de Regionale Energie Strategie (RES) waarmee de overheid inzet op minder CO2-uitstoot en meer duurzaam opgewekte energie.

Dat zegt Hilda Hoekstra, coördinator van de Vereniging Groninger Dorpen, die zich zorgen maakt over het gebrek aan communicatie over de toename van energielandschappen in Groningen. ,,Mensen weten dat er veranderingen komen en hebben vragen. Kan ik meedoen en kan ik het ook betalen?’’

Provincie en gemeenten willen meer wind- en zonneparken en verlangen van burgers dat ze maatregelen nemen om hun woningen energiezuinig te maken. De ambities in die richting zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES), dat is een vertaling van het landelijke Klimaatakkoord.

Provincie en gemeenten moeten met inwoners praten

Hoekstra hield Provinciale Staten voor dat de RES vooral leeft bij bestuurders en belanghebbende organisaties in de energiesector. Mensen hebben geen weet wat het betekent om voor 2030 te streven naar een groene energieproductie van 5,7 Twh (terawattuur). ,,Het landschap gaat veranderen. Ook met mensen die er niets mee hebben moet je praten. Het is heel jammer om dat niet te doen en het uit de weg te gaan.’’ Volgens Hoekstra moeten provincie en gemeenten met inwoners praten over locaties, een eerlijke verdeling van lusten en lasten, burgerparticipatie en desgewenst ruimte geven aan dorpsinitiatieven.

Rense Louwes, voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Westerlee betreurt dat het bod van 5,7 Twh, een optelsom van vooral plannen voor wind- en zonneparken, niet met de bevolking is besproken. ,,Drie jaar geleden zei de provincie dat ook de jeugd vroegtijdig moest worden betrokken bij plannen. Daarna werd het stil. Er zijn bijeenkomsten geweest maar vooral met belanghebbenden. Waarom mogen inwoners pas iets zeggen als de Groningse voorstellen al in Den Haag liggen?’’

Louwes merkt op dat inspraak achteraf als de aanleg van wind- en zonneparken bestuurlijk met initiatiefnemers is afgetikt, geen inspraak is. ,,Windpark N33, windpark Delfzijl-Zuid en het zonnepark in Finsterwolde zijn voorbeelden van projecten die niet hebben bijgedragen aan meer draagvlak voor de energietransitie. Inspraak begint al bij de tekentafel. Als je het anders doet, sta je direct al met 0-3 achter.’’

Meer communicatie nodig

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) erkent dat er meer communicatie nodig is. ..Het is alleen wel lastig om te communiceren over het bestuurlijke proces waar we nu in zitten. We zitten in het omschrijven van de strategie om gesprekken met de omgeving te kunnen voeren.’’ Homan zegt dat gestreefd wordt naar 50 procent lokaal eigenaarschap om inwoners te kunnen laten meeprofiteren.

Jan Hink van het Lombokoverleg voor duurzame energieprojecten op het Hogeland, ziet de Regionale Energie Strategie wel zitten. ,,Maar hou de regie in eigen hand, zodat je niet zomaar iets in je voor- en achtertuin krijgt. Provincie, zorg voor een fonds waarmee een project lokaal kan worden voorgefinancierd. Wees niet bang, het geld komt terug als de projecten draaien.’’ De meeste oppositiepartijen willen dat de RES niet voor de geplande 1 juni naar Den Haag gaat. Ze willen meer discussie over nut, noodzaak en gegunde betrokkenheid van burgers bij energieplannen.


 

Nieuws

Meest gelezen

menu