Burgercomité Haren overweegt juridische stappen als diftar verdwijnt (want dat was niet de afspraak met Groningen)

Foto: Archief DVHN / Kees van de Veen

Onder Harenaars is animo voor een rechtszaak tegen de gemeente Groningen. Die schaft met ingang van 2021 diftar in Haren af, terwijl eerder was afgesproken dat het gedifferentieerde tarief voor gescheiden afvalinzameling mocht blijven.

Het initiatief voor juridische actie komt van het Burgercomité Haren, dat nog een beetje slag om de arm houdt. ,,Een advocaat onderzoekt nog of we een redelijke kans van slagen hebben’’, zegt woordvoerder Gustaaf Biezeveld. ,,En we willen ook eerst weten of mensen financieel willen bijdragen.’’

‘Diftar leeft in Haren’

Omdat het Burgercomité niet genoeg middelen heeft om zelf de kosten voor een rechtszaak te dekken - Biezeveld schat dat er zo’n 20.000 euro nodig is - stuurde het woensdag een mail rond om te inventariseren wie zou willen bijdragen. ,,We hebben al heel wat reacties en aanbiedingen gekregen’’, zegt hij. ,,Het onderwerp leeft, dat is duidelijk.’’

De voormalige gemeente Haren kent al twintig jaar een ander afvalbeleid dan de gemeente Groningen, waar Haren en de omliggende dorpen nu bij horen. Groningers betalen een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing, ongeacht hoeveel ze weggooien. Harenaars zijn gewend aan gescheiden inzameling en betalen per kilo afval; hoe minder je weggooit, hoe lager het tarief.

Afspraak in de bestuursovereenkomst

Dat zogeheten diftarsysteem is geliefd in het dorp: 82 procent van de inwoners gaf vorig jaar in een enquête aan het te willen behouden. In de bestuursovereenkomst die Haren, Groningen en Ten Boer in 2017 voor de gemeentelijke herindeling sloten, is ook afgesproken dat Haren diftar houdt.

Biezeveld vindt het ‘onbegrijpelijk’ wat de gemeenteraad in september over het nieuwe afvalbeleid beslist heeft. ,,Je weet hoe gevoelig dit onderwerp bij de inwoners en ondernemers van Haren ligt, waarom voer je dan op zo’n manier het debat?’’

‘Onderzoek had veel eerder gedaan moeten worden’

In een roerige vergadering waarin de ene helft van de gemeenteraad fanatiek vóór, en de andere helft fel tegen diftar bleef, is besloten dat in de hele gemeente de komende twee jaar een vast tarief geldt. Mogelijk stapt Groningen in 2023 alsnog op diftar over, maar daarvoor moet de gemeente nog verder onderzoek doen.

,,Dat onderzoek had veel eerder gedaan moeten worden, in de aanloop naar de herindeling’’, zegt Biezeveld. ,,Haren heeft sinds de herindeling al twee jaar z’n eigen diftarsysteem. Nu zouden we voor twee jaar over moeten naar het beleid van de oude gemeente Groningen, en wat daarna gebeurt, is volstrekt onduidelijk.’’

Andere beloftes ook op losse schroeven?

In zijn optiek heeft de gemeente de bestuursovereenkomst geschonden. ,,Dat is veel breder dan diftar alleen. De bewoners van Haren hadden al niets in te brengen bij de herindeling, we hadden alleen dat bestuursakkoord. En zelfs dat blijft nu blijkbaar niet overeind.’’

Biezeveld vreest dat andere beloftes uit de overeenkomst nu ook op losse schroeven staan. ,,Er was ook afgesproken dat het gebied tussen Haren en de stad tot 2040 groen zou blijven. Wordt dat straks toch gewoon volgebouwd? Wij zien het bestuursakkoord als een sociaal contract tussen de gemeente en de burgers van de voormalige gemeente Haren. De raadsleden moeten zich er eens op gaan bezinnen hoe zij het zien.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu