'Bus verdwijnt uit deel binnenstad'

De bus verdwijnt van de Grote Markt. FOTO ARCHIEF DVHN

De bus verdwijnt definitief uit de Groninger binnenstad. Een meerderheid van de Groninger raad stemde woensdagavond in met de binnenstadsvisie van B en W.

In die visie wil het college ruimte maken voor wandelaars, fietsers, groen, bankjes en een fontein. Om die ruimte te maken moet de bus verdwijnen.

Straten als de Brugstraat, Gelkingestraat en Oosterstraat krijgen gele steentjes in plaats van asfalt. De wandelaar krijgt er ruim baan. B en W denken met deze 'historische' ingreep de binnenstad gereed te maken voor de toekomst. ,,De komende decennia blijven we het kloppend hart van Noord-Nederland'', zei wethouder Joost van Keulen.

Dat de bussen aan de westkant van het centrum, nabij A-kerkhof, verdwijnen, is voor de gemeenteraad geen probleem. Sterker, nog voor de zomer worden plannen voor dit deel van het centrum verder uitgewerkt.

Aderlating
Het verdwijnen van de bussen op de Grote Markt wordt wel gevoeld als een grotere aderlating. Er komen alternatieven om mensen vanaf de rand van het centrum naar de binnenstad te brengen, maar vooral de oppositie vindt die alternatieven onvoldoende onderzocht. De SP voerde wekenlang actie tegen het verdwijnen van de bussen en zamelde 2500 handtekienngen die gistermiddag werden overhandigd.

Het pleidooi om extra onderzoek van CDA, ChristenUnie, Stadspartij en SP bleef echter onbeantwoord. Wethouder Van Keulen is niet van plan 'na 2,5 jaar voorbereiding' meer onderzoek te doen. ,,We geloven dat deze visie de juiste is.'' De oppositie noemde die houding 'teleurstellend'.

Meerderheid
Collegepartijen PvdA, VVD, D66 en GroenLinks aangevuld met Partij voor de Dieren en Student&Stad vormden uiteindelijk een meerderheid voor de binnenstadsvisie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu