Coronacrisis zet busvervoer Noord-Nederland verder onder druk

Een elektrische stadsbus op het Gedempte Zuiderdiep in Groningen (op 1 maart, dus vóór de coronacrisis). Foto: Archief DvhN

Het OV-bureau Groningen Drenthe ziet tijdens de coronacrisis de inkomsten uit busvervoer kelderen. Ook los van deze tegenvaller is meer geld van de lokale en regionale overheid nodig voor het openbaar streekvervoer.

Dat valt op te maken uit de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 die door het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe zijn vastgesteld.

Rekening valt nog niet op te maken

De provincies en de gemeente Groningen die het busvervoer in de benen houden, wijzen op de grote impact die de coronacrisis zal hebben op de financiële situatie. Omdat onduidelijk is hoe lang de coronacrisis voortduurt, valt de rekening nog niet op te maken.

Volgens het OV-bestuur staan stad en provincies voor de keuze: miljoenen bijstorten, verder interen op de reservepot (waar nu 11 miljoen euro in zit), het vervoersnetwerk minder uitbreiden of een combinatie van deze drie maatregelen. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen buigen zich de komende tijd over de begroting 2021.

Begroot tekort liep vorig jaar al op

Vorig jaar liep het begrote tekort al op van 867.000 naar bijna 2 miljoen euro, door minder inkomsten dan verwacht en hogere kosten. Die vlek wordt eerst weggewerkt met bijvoorbeeld bezuinigingen op de bedrijfsvoering en een greep uit de reservepot.

Bij een omzet van 125 miljoen euro wordt in 2021 een tekort verwacht van 20 mille. Dat valt te overzien, maar de korting van het rijk op de studentenbijdrage (SOV-kaart) hakt er de komende jaren stevig in. Net als de stijgende kosten van lonen, brandstof en extra uitgaven die veroorzaakt worden door toenemende verkeersdrukte in en rond de stad Groningen. Extra reistijd en diensturen moeten worden afgerekend met de vervoerder.

Groenste busvloot van Europa

Ondertussen wil het OV-bureau, dat in het Noorden met 164 elektrische bussen momenteel de groenste busvloot van Europa heeft, zijn reputatie hooghouden. Er zijn 20 extra waterstofbussen besteld en het netwerk van openbaar vervoer met betere aansluitingen van bus op hubtaxi en trein moet worden verbeterd. In 2019 zijn in Groningen en Drenthe 27 miljoen ritten en 294 miljoen reizigerskilometers gemaakt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu