Bewoners Doezumertocht boos op maatschap: weg bomen, weg sloten.

Gekapte bomen in de Doezumertocht. Foto: H. van Vliet

Bewoners van de Doezumertocht bij Doezum zijn geschrokken van de drastische ingreep in een weidegebied door twee boeren. Binnenkort gaan beide partijen met elkaar om tafel.

De landschaps- en natuurwaarden van het Westerkwartier, die door de gemeente en de provincie hooglijk worden geprezen, hebben het niet altijd makkelijk. Aan de Doezumertocht bijvoorbeeld, een streek op steenworp afstand van de Fries-Groningse provinciegrens.

Ondernemer Herman van Vliet, die daar al vijftien jaar woont te midden van weilanden en de karakteristieke boomwallen, wist eind vorige week niet wat hij zag. Een wal in het weiland pal tegenover zijn woning ging tegen de vlakte. Een graafmachine was elders bezig een bescheiden sloot uit te graven tot een tweemaal zo brede watergang. En de grasmat van de percelen was kennelijk met een bestrijdingsmiddel behandeld, want geel uitgeslagen.

Doodgespoten en omgehakt

,,Dat was wel even schrikken toen ik uit mijn raam keek. De hele zaak werd doodgespoten, bomen omgehakt en sloten dichtgegooid. Het landschap wordt verwoest. Kan dat zo maar? Mag dit van de gemeente?’’, vraagt Van Vliet zich een paar dagen later vertwijfeld af.

,,De landerijen die nu worden omgespit waren enorm waardevol. Het waren natte weides, waar bijzondere bloemen en planten groeiden. En je zag nog oude landschapsstructuren, zoals wandelpaden. Dit was vroeger een oud buurtje van turfgravers en kleine boertjes. Maar al die sporen zijn nu verdwenen. Doodzonde.’’

De botte bijl erin

In zijn weelderige tuin krijgt hij bijval van buurvrouw Laura Gall, voorzitter Akke Kooij van de Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier en Herman Woltjer van het IVN Westerkwartier.

Gall is ook geschrokken. ,,Ik word hier niet goed van. Dit is toch een kwetsbaar coulissenlandschap. Waarom kan daar zo de botte bijl in? Het land is totaal veranderd. Is het nog te redden?’’

Woltjer vreest voor een ‘groene woestenij’. ,,Ik vind dat je daar als gemeenschap iets van mag vinden.’’

Kooij heeft contact gezocht met de gemeente om te kijken of de boeren een vergunning hadden voor de werkzaamheden. Volgens haar is er onduidelijkheid op dat gebied sinds de komst van de nieuwe fusiegemeente Westerkwartier. ,,Qua kapvergunning zitten we in een soort grijs gebied. Er is nog geen nieuw vergunningstelsel.’’

Gesprek

Van Vliet heeft het er niet bij laten zitten en contact opgenomen met een jurist. Niet zonder resultaat: het werk is voorlopig stilgelegd. Er komt een gesprek tussen de bezorgde bewoners en de beide boeren.

De boeren van de maatschap De Jong aan de Doezumertocht zijn verrast en danig geschrokken door de gebeurtenissen, zeggen ze. Ze willen nu eerst het gesprek met de bewoners afwachten. Ook staan ze inmiddels in contact met de gemeente Westerkwartier en ook de uitkomst daarvan wachten ze liever af alvorens in de krant te reageren op de commotie.

Bert Nederveen, wethouder natuur en landschap van Westerkwartier, zegt dat de kwestie zijn volle aandacht heeft. “Ik ben erg kritisch op wat er is gebeurd. Ik ga namens de gemeente graag in gesprek met de betrokken omwonenden en daarnaast ook met de eigenaar. We zoeken nu juridisch uit hoe een en ander zit. Behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden in onze gemeente hebben onze aandacht en zorg.”

Nieuws

Meest gelezen

menu