Buurtwarmte voor alleen stadswijk Paddepoel in Groningen is te duur, meer wijken in beeld

Niet alleen bewoners van Paddepoel Noord maar ook van andere wijken in Groningen krijgen waarschijnlijk een kans om aan te sluiten bij het project Buurtwarmte, zodra dat van de grond komt.

De aanleg van een warmtenet in Groningen.

De aanleg van een warmtenet in Groningen.

In Paddepoel Noord staan te weinig particuliere huizen (450) om de overstap van aardgasverwarming op een warm(wa)te(r)net aantrekkelijk te maken, zo blijkt uit onderzoek. ,,De investering voor alleen Paddepoel-Noord is 3 miljoen euro te hoog. Voor 450 huizen wordt het duurder dan aardgas en dan moet je het niet willen’’, zeggen Steven Volkers van de energiecoöperatie Grunneger Power en Peter Breithaupt van Buurtwarmte. Een groter project heeft volgens hen en de gemeente voordelen voor burgers en stad.

3000 woningen

Ze hebben uitgerekend dat een warmtenet wel uit kan als er zo’n 3000 woningen meedoen in Vinkhuizen, Paddepoel-Zuid en Selwerd. Er zijn dan waarschijnlijk twee centrales nodig om de warmte snel in de huizen te krijgen. ,,Een grotere centrale kan ook, maar dan nemen de warmteverliezen toe.’’ Of en wanneer het initiatief van de grond komt, heeft volgens hen te maken met de invoering van de nieuwe Warmte Wet die volgend jaar wordt verwacht. Het eerste deel van het warmtenet zou eind 2022 kunnen worden opgeleverd.

De initiatiefnemers zijn lang met de gemeente, energieadviseurs en alle mogelijke experts aan het rekenen geweest om de coöperatieve vereniging Buurtwarmte Paddepoel -en daarmee het burgerinitiatief Paddepoel Noord- aan een primeur te helpen. Het project wordt gezien als koploper om een start te maken en de techniek in de praktijk te bewijzen. Het trekt wereldwijd de aandacht omdat niet alleen naar techniek maar ook naar sociale en economische aspecten wordt gekeken. Groningen kreeg voor aardgasvrije proeftuinen subsidie van het rijk.

Jaren zestig

Paddepoel zou de eerste woonwijk uit de jaren zestig worden met een duurzaam warmtenet in plaats van aardgas. In nieuwbouwwijken bestaan warmtenetten al langer, vaak met restwarmte van een zwembad of uit bedrijf in de buurt. Buurtcoöperatie Paddepoel Energiek wekte groot enthousiasme op in de wijk: van de bewoners wil zeker een derde overstappen op duurzame warmte.

Daarbij is steeds gezegd dat de bewoners geen grote investeringen hoeven te doen. ,,Dat is een voorwaarde’’, zegt Volkers. ,,Anders doen veel mensen niet mee omdat ze zelf op leeftijd zijn of hun huis te oud vinden om in te investeren.’’ De onderzoekers hadden nog een voorwaarde: er moet niet te veel gerommeld worden in of aan de huizen.

Kruipruimte

De leiding kan volgens de onderzoekers het best door de kruipruimtes van de huizen lopen (Buurwarmte is verzekerd tegen eventuele schade) en gaat aan de buitenkant -als een soort extra regenpijp- naar de bestaande ketels op zolder. Daar wordt leidingwater in een buffervat op temperatuur gebracht. Volgens Breithaupt is de techniek geen probleem en krijgen huizen altijd voldoende heet tap- en douchewater. Buurtwarmte zal gebruik maken van warmte koude opslag van geringe diepte uit de bodem, aangevuld met warmte van het Reitdiepwater.

De eerste centrale zou aan het Reitdiep komen te staan en daarmee meteen interessant zijn voor Vinkhuizen. ,,Enexis wil daar over een paar jaar de gasleidingen vervangen. Daarmee zou uitbreiding naar die kant van de stad in dubbel opzicht aantrekkelijk zijn omdat het investeringen kan voorkomen.’’

WarmteStad

Paddepoel Noord hoort met de Zernike Campus en later dit jaar Selwerd tot de wijken waar al een wamtenet wordt aangelegd door WarmteStad. Dat is een joint venture van de gemeente en Waterbedrijf Groningen. Dit warmtenet is alleen bedoeld voor grote afnemers, zoals kantoren en grote woonflats met blokverwarming. Het bedrijf is niet gericht op een fijnmazig netwerk met kleine leidingen voor de particuliere markt.

Dit grote warmtenet werd aangelegd in de verwachting dat het met geothermie (diep bodemwater) kon worden verwarmd. Daar stak Staatstoezicht op de Mijnen op het laatste moment een stokje voor vanwege de aardbevingen. Warmtestad verwarmt het water voorlopig met een aardgasketel en wil in de toekomst restwarmte uit datacenters gebruiken.

De initiatiefnemers van Buurtwarmte denken dat er in de toekomst een netwerk van buurtnetten ontstaat. Breithaupt: ,,3000 huizen is ook maar een begin natuurlijk. Uiteindelijk moeten we in Groningen 60.000 huizen op een andere manier gaan verwarmen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu