CDA Groningen maakt zich zorgen over tekort aan stageplekken voor mbo'ers en hbo'ers

Foto: Shutterstock

De CDA-fractie in Provinciale Staten van Groningen heeftschriftelijke vragen gesteld over de effecten van de coronamaatregelen voor het stageaanbod voor mbo’ers en hbo’ers.

De CDA-fractie stelt in haar brief aan Gedeputeerde Staten (GS) verontrustende geluiden te horen over negatieve effecten van de coronamaatregelen op het stageaanbod. Enerzijds omdat veel studenten het afgelopen jaar moeite hadden een stageplaats te vinden of hun stage noodgedwongen moesten stopzetten.