CDA Groningen maakt zich zorgen over tekort aan stageplekken voor mbo'ers en hbo'ers

Foto: Shutterstock

De CDA-fractie in Provinciale Staten van Groningen heeftschriftelijke vragen gesteld over de effecten van de coronamaatregelen voor het stageaanbod voor mbo’ers en hbo’ers.

De CDA-fractie stelt in haar brief aan Gedeputeerde Staten (GS) verontrustende geluiden te horen over negatieve effecten van de coronamaatregelen op het stageaanbod. Enerzijds omdat veel studenten het afgelopen jaar moeite hadden een stageplaats te vinden of hun stage noodgedwongen moesten stopzetten.

Anderzijds doordat stageverleners door de coronamaatregelen minder of geen veilige stages konden aanbieden of daar, door financiële tegenslagen, minder of geen ruimte meer voor hadden.

Stageaanbod bestendigen

De CDA-fractie wijst GS op zowel de Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020 , waarmee de provincie Friesland het tekort aan stageplaatsen bestrijdt, als de inspanningen van de provincie Drenthe om het tij te keren.

Maar bovenal wil ze van GS weten of zij bekend zijn met tekorten aan stageplaatsen in Groningen, of ze de mening van het CDA delen dat een voldoende aanbod van stageplaatsen van groot belang is, en of een met de Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020 te vergelijken regeling ook voor Groningen van meerwaarde kan zijn.

Verder wil ze weten welke andere mogelijkheden GS zien om het stageaanbod in de provincie te bestendigen.

Nieuws

Meest gelezen

menu