CDA Tweede Kamerlid Van Toorenburg vraagt OMT advies na corona-uitbraak in Ter Apel: ‘ook mondkapjesplicht voor gedetineerden'

De gevangenis in Ter Apel. Foto: Boudewijn Benting

Na vakbond FNV trekt ook CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg aan de bel over de corona-uitbraak in de gevangenis van Ter Apel. Ze wil dat gedetineerden verplicht worden mondkapjes te dragen.

Van Toorenburg wil dat er zo snel mogelijk uniform coronabeleid komt voor alle gevangenissen in Nederland. Ze vindt het onbestaanbaar dat de directies zelf mogen bepalen hoe ze corona buiten de deuren willen houden. De justitiewoordvoerder van de Christen-Democraten heeft het OMT gevraagd een advies te geven over het dragen van mondkapjes in de gevangenissen.

Ze trok ook al tijdens het kerstreces aan de bel over de manier waarop corona binnen de gevangenismuren wordt aangepakt. Ze deed dat toen vanwege coronabesmettingen in de gevangenissen van Roermond en Heerhugowaard.

'Je kunt ook aan de ogen zien hoe gedetineerde zich voelt'

Het argument van gevangenisdirecteuren om gedetineerden geen mondkapjes te laten dragen, omdat de herkenbaarheid dan groter is, vindt ze flauwekul. ,,Je kunt ook aan de ogen zien hoe een gedetineerde zich voelt.”

Daarnaast vindt ze het OMT bij uitstek het adviesorgaan dat iets kan zeggen over het dragen van en het nut van mondkapjes. ,,Gevangenisdirecteuren zijn geen medici.”

Vakbond FNV wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de oorzaken van de corona-uitbraak in de PI Ter Apel. De vakbond vindt dat veel regels met voeten zijn getreden. Volgens bestuurder Yntse Koenen krijgt de vakbond verhalen te horen van leden, waaruit blijkt dat de directie het coronavirus niet serieus heeft genomen.

,,Ondanks aanhoudende kritiek van personeel, OR en bonden ging het in PI Ter Apel niet goed. Het lijkt wel of het coronavirus niet serieus werd genomen”, stelt Koenen.

,,De anderhalve meter is in de praktijk niet goed gehandhaafd. Het ondersteunende kantoorpersoneel mocht niet thuis werken. Dat is in strijd met alle voorschriften en richtlijnen van RIVM.”

Bijeenkomsten in grote groepen

Koenen heeft ook te horen gekregen dat veel bijeenkomsten gewoon doorgingen en bij het uitsluiten, om naar sport of andere activiteiten te gaan, kwamen gedetineerden regelmatig met meer dan 70 mensen bij elkaar in te kleine ruimten. Ook is er volgens de leden na besmetting geen goed contact- en brononderzoek gedaan.

Als personeel kritiek, dan wel opmerkingen maakte, werd daar geërgerd of boos op gereageerd. Er werd niet geluisterd naar personeel, zeggen de klokkenluiders die werkzaam zijn in de gevangenis.

Koenen komt met de voorzichtige conclusie dat het beleid in strijd lijkt met de voorschriften. De beschermingstaak die de overheid heeft naar personeel en gedetineerden lijkt niet goed uitgevoerd te zijn. ,,Het beleid in Ter Apel wijkt in ieder geval af van het normale.”

De directie van de PI reageert alleen schriftelijk

De directie van de PI in Ter Apel laat schriftelijk weten dat brief van de FNV en de standpunten bekend zijn. De directie beraadt zich nog op een reactie.

Wel wil de directie kwijt dat de dienst justitiële inrichtingen (DJI) in overleg met de GGD en het RIVM verschillende maatregelen heeft genomen om het coronavirus buiten de deur te houden. In veel inrichtingen heeft dat er toe geleid dat er weinig tot geen besmettingen waren. ,,We hebben echter in een aantal inrichtingen wel een groter aantal besmettingen gezien. Preventieve quarantaine van afdelingen - hoewel een ingrijpende maatregel - heeft er voor gezorgd dat die piek ook snel weer is afgenomen. DJI blijft samen met de GGD en het RIVM kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn op basis van actuele besmettingscijfers, maar ook naar aanleiding van signalen van personeel.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu