CDA en VVD willen dat provincie Groningen stikstofruimte koopt voor boeren in nood

De provincie Groningen moet veel meer het heft in eigen hand nemen bij het oplossen van de stikstofproblematiek voor boeren.

Veehouders komen in de knel door stikstofmaatregelen.

Veehouders komen in de knel door stikstofmaatregelen. Foto: Remko de Waal

Volgens VVD en CDA in Provinciale Staten kan dat door op vrijwillige basis één of meer agrarische bedrijven met een natuurvergunning en dus stikstofruimte op te kopen.

,,Wij zijn absoluut niet voor een massale opkoop van boerenbedrijven, maar in een uitzonderlijke situatie als deze is dat op een bescheiden schaal waarschijnlijk toch het beste’’, zegt CDA-Statenlid Jesper Bergsma.

Banken hebben op stopknop gedrukt

Boeren staan in de stikstofcrisis onder grote druk van de banken. Bij een aantal landbouwers is bij overnames en investeringen op de stopknop gedrukt. Dat heeft te maken met de onduidelijkheid over het huidige stikstofbeleid. Enkele honderden bedrijven beschikken niet over een geldige natuurvergunning, omdat zij die in het verleden niet hoefden aan te vragen. De overheid vond dat gezien hun lage uitstoot niet nodig. Het kabinet wil de bedrijven die te goeder trouw waren en de overheid volgden niet zomaar ‘legaliseren’

Met de stikstofruimte van een opgekocht bedrijf kunnen andere agrarische ondernemingen die niet over een natuurvergunning beschikken wel worden gelegaliseerd. Bergsma: ,,Het betekent niet dat je alles kunt oplossen. Er zijn ook bedrijven van wie stikstof terechtkomt in natuurgebieden in Friesland en Drenthe.’’

Woensdag motie in Provinciale Staten

Volgens VVD-fractievoorzitter Erik Jan Bennema hoeft de provincie maar weinig stikstofruimte aan te kopen om bedrijven zonder vergunning te helpen. Hij benadrukt echter dat innovatie op de langere termijn de voorkeur geniet boven opkoop. ,,Zeker in de landbouw is stikstofreductie via innovatieve techniek veel goedkoper dan opkoop.’’

VVD en het CDA roepen de provincie en het rijk daarom ook op om investeringen te ondersteunen en daarover met de sector in overleg te gaan. Dat doen zij woensdag in een motie waarvan ze hopen dat die door een meerderheid in Provinciale Staten wordt gesteund.
 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Stikstof
menu