Rijk wil meer prikbussen inzetten om coronavirus te bestrijden. GGD in Groningen vindt dat op dit moment in Stad en Ommeland niet nodig

Er moeten extra prikbussen komen om meer jongeren te vaccineren. Zij kunnen zich daar zonder afspraak gratis laten inenten. Dat vindt de Tweede Kamer die het kabinet heeft opgedragen deze mogelijkheid te bieden.

De GGD Fryslan rijdt dorpen rond met een prikbus. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De GGD Fryslan rijdt dorpen rond met een prikbus. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het CDA diende een motie in waarin gewezen werd op de lage opkomst die onder andere te maken heeft met de vaak te grote reisafstanden naar de vaccinatielocaties. CDA-Kamerlid Joba van den Berg wil dat de extra mobiele prikbussen zich specifiek richten op jongeren. ,,Nu zijn ze vaak nog afhankelijk van bijvoorbeeld hun ouders voor een lift naar de vaccinstraat.’’

Een woordvoerster van de GGD in Groningen zegt dat in Stad en Ommeland op dit moment geen prikbussen worden ingezet. Eind deze maand had zestig tot zeventig procent van de jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar een afspraak gemaakt of een eerste of tweede prik gehaald. ,,Daarmee zijn we op de goede weg. Mocht heet toch nodig zijn dan zetten we ze in.’’ De GGD stelt vast dat jongeren de weg naar Martini Plaza en Kardinge weten te vinden. ,,Er zijn ook genoeg jongeren die omdat ze graag ingeënt willen worden, naar een locatie buiten de stad gaan.’’

Campagne van het rijk

In januari startte het rijk een campagne met prikbussen in wijken. Doel was om de gewenste vaccinatiegraad van 85 procent te halen. De prikbussen gingen vooral naar plekken waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM beperkt is, zoals wijken met een lage sociaal-economische status en christelijke gemeenten.

Benadrukt werd dat het belangrijk blijft dat mensen met een prikuitnodiging een afspraak maken bij een vaste locatie. Vervolgens gaan de bussen naar plekken toe waar de vaccinatieopkomst achterblijft. Hiermee wordt geprobeerd te voorkomen dat het tot lokale uitbraken komt. In het ergste geval kunnen die uitbraken leiden tot mutaties, zoals de deltavariant.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu