COA: Extra quarantaineplekken voor asielzoekers zijn broodnodig

Bewoners van het azc in Delfzijl stappen in de bus richting Musselkanaal. Foto: ProNews/Richard Degenhart

Extra quarantaineplekken voor asielzoekers zijn dringend nodig. „De buffercapaciteit die wij hiervoor aanlegden is al lang in gebruik genomen”, zegt COA-woordvoerder Jacqueline Engbers.

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een brief gestuurd aan het Veiligheidsberaad waarin hij alle 25 veiligheidsregio’s vraagt om in hun gebied een opvanglocatie aan te wijzen voor asielzoekers die met het coronavirus besmet zijn.

Vorige week stuurde Koen Schuiling, voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, al een brandbrief aan het COA waarin hij aandrong op het zo snel mogelijk openen van opvanglocaties voor besmette asielzoekers.

Extra ruimte is nodig voor quarantaine en isolatie

Het COA is al enkele jaren bezig met het verwerven van extra opvangcapaciteit. In eerste instantie om het toenemend aantal asielzoekers te kunnen huisvesten. Door de coronacrisis is de extra ruimte dubbel hard nodig om bewoners van azc’s gescheiden van elkaar in isolatie of in quarantaine te kunnen plaatsen.

„We hebben verschillende oproepen gedaan aan de gemeenten in Nederland om samen met ons te kijken naar nieuwe opvangmogelijkheden. In de Groningen konden we gelukkig het azc in Musselkanaal heropenen, maar helaas heeft onze zoektocht verder weinig opgeleverd.”

Coronauitbraak Delfzijl: ruim dertig mensen besmet met het virus

In Delfzijl ging het eerder deze maand flink mis. Op 7 augustus werd een eerste bewoner van het azc in Delfzijl positief getest op het coronavirus. Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD bleek dat er meer besmettingen waren. Daardoor moesten meer mensen gescheiden van elkaar in isolatie of quarantaine worden opgevangen. In het azc in Delfzijl was daar geen ruimte meer voor. Daarom koos het COA ervoor om uit te wijken naar het azc in Musselkanaal.

In totaal zijn ruim dertig bewoners positief getest op het virus. Zij hadden milde klachten. Niemand hoefde behandeld te worden in het ziekenhuis.

Gemeenteraden zijn kritisch

De gemeenteraden van Stadskanaal en Delfzijl hebben beide kritiek geuit op de coronauitbraak in het azc in de havenstad. Raadsleden stellen dat het COA onvoldoende maatregelen heeft genomen om het aantal besmettingen binnen de perken te houden. VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra van Stadskanaal vroeg zich af waarom sommige verzorgingstehuizen wel tijdig maatregelen konden nemen en het COA niet.

„Wij hebben gedaan wat in onze protocollen staat”, zegt COA-woordvoerder Engbers. Volgens de woordvoerder valt de huisvesting van asielzoekers moeilijk te vergelijken met de huisvesting van bijvoorbeeld ouderen in verzorgingstehuizen.

„We zijn afhankelijk van de hoeveelheid mensen die zich in Nederland meldt als asielzoeker, van de snelheid waarmee de asielprocedure doorlopen wordt, en van de doorstroom naar woningen in gemeenten door statushouders.”Ook werkt een azc niet met een indicatiestelling (zo heet het als de zorgbehoefte van iemand wordt vastgesteld) of een wachtlijst.

„In azc’s wonen mensen dichter op elkaar en ze maken vaker gebruik van gezamenlijke voorzieningen. In de huidige omstandigheden hebben we onvoldoende mogelijkheid hier verandering in aan te brengen. We doen wat we kunnen, in nauwe afstemming met de GGD.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu