Carbidregels in gemeente Westerwolde blijven intact

De meerderheid in de gemeenteraad van Westerwolde wil dat de huidige carbidregels van kracht blijven. Foto: Archief Huisman Media

De strengere regels voor het carbidschieten in Westerwolde komen er vrijwel zeker niet. De meeste gemeenteraadsleden zijn ertegen.

Zij dienen bij de eerstkomende raadsvergadering een amendement in waarin staat dat alles bij het oude blijft. De politici vegen daarmee ook een tweede − iets versoepeld − voorstel van burgemeester en wethouders van tafel.

Westerwolde heeft een heel lange traditie waar het om carbidschieten gaat. Op Oudejaarsdag klinken op veel locaties de knallen.

De regels voor het carbidschieten staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). B en W willen die regels met ingang van volgend jaar aanscherpen, ook omdat volgens hen verschillende keren is geklaagd over overlast. In hun eerste voorstel stond onder meer dat op oudejaarsavond nog maar tot 18.00 uur geschoten mag worden en niet meer, zoals nu, ook ’s avonds. Ook stond erin dat er alleen nog melkbussen of -containers gebruikt mogen worden en dat gasflessen, nu wel toegestaan, verboden worden.

Afkeurend

In de gemeenteraad werd door de meeste politici afkeurend gereageerd op dit voorstel. Een mooie traditie wordt zo de nek omgedraaid, luidde de mening.

Als gevolg van die protesten ligt er nu een iets ‘milder’ voorstel van B en W op tafel, dat inhoudt dat ’s avonds geschoten mag blijven worden. Het gebruik van gasflessen blijft verboden. ,,Ook willen we een meldingsplicht’’, zegt burgemeester Jaap Velema. ,,In die zin dat organisatoren zich bij ons melden zodat we een aanspreekpunt hebben. Ook ik wil dat het carbidschieten blijft, maar wel zo veilig mogelijk.’’

Maar ook dit voorstel stuit op een nee van de meeste raadsleden. ,,De huidige regels voldoen prima’’, zegt Gerard Heyne (Gemeentebelangen). ,,Die meldingsplicht is onzin; we weten precies wie de carbidschutters zijn.’’ Harm-Jan Kuper (CDA) denkt er net zo over. ,,Ook omdat we nauwelijks klachten over overlast krijgen.’’

Thijs Dijkstra, carbidschutter in Vlagtwedde, juicht het amendement toe. ,,De huidige regels werken goed. Klachten over overlast krijgen wij niet, veel dorpsgenoten komen een kijkje nemen. Wij schieten door tot in de vroege avond, dat moet zo blijven.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu