Centrummanager Geert te Velde gaat als oliemannetje de gemeenten rond

Het centrum van Veendam. Foto: Archief Corné Sparidaens

Z’n wittebroodsweken in Veendam heeft Geert te Velde er bijna opzitten. De Assenaar moet als centrummanager Veendam beter op de kaart zetten. Juist in deze coronatijd een heel stevige klus.

Vergrijzing, ontgroening (niet alleen onder consumenten, ook onder winkeliers), sterk veranderend (digitaal) koopgedrag, een sociaaleconomisch zwak gebied, leegstand. Corona die nog meer zand in de economische motor strooit: ga er maar aan staan. ,,Er is ook veel te doen’’, zegt Te Velde met gevoel voor understatement.

Druk is het zeker. Hij doet het werk ook in de gemeente Het Hogeland met dorpen als Winsum, Bedum en Uithuizen. Dat zijn veel plaatsen voor één werkweek. ,,Ik ben nergens voltijd aan het werk. Het draait ook niet om mij. Ik bepaal niet en ben geen veredelde ambtenaar die oplegt wat er gedaan moet worden Ik ben iemand van buiten die als oliemannetje fungeert. Al te lang moet je ook niet blijven zitten. Geef me per klus een jaar of twee, drie. Daarna ontstaat bedrijfsblindheid en wordt het tijd dat iemand anders het stokje overneemt.’’

Problemen

Als centrummanager wordt hij vooral verantwoordelijk voor de marketing en promotie, coördinatie van evenementen, de aankleding van het Veendammer centrum, de contacten met de ondernemers en leegstandsbestrijding. Wat kan hij concreet betekenen? Kan hij winkelsluitingen voorkomen, is er dankzij hem minder leegstand en komen er meer bezoekers naar de winkelcentra? ,,Was het maar zo eenvoudig. Mijn taak is het vooral om mensen bij elkaar te brengen’’ ’

Te Velde ziet zich als aanjager, iemand die vaart wil maken. Een generalist die kennis, kunde en mogelijkheden wil samenbrengen. ,,Een centrummanager moet iemand zijn die met een frisse blik, met alle belanghebbenden in gesprek gaat. Zodat je samen uitvindt op welke manier je problemen aan kunt pakken.’’

,,Mijn taak is ook om te weten waar subsidiemogelijkheden liggen, welke regelingen er zijn. Juist iemand van buiten de eigen kring die niet belast is met ballast uit het verleden kan een proces op gang helpen. Die brengt impulsen van buiten aan, treedt uit het eigen vertrouwde kringetje.’’

,,. Het is aan de zogeheten gouden driehoek - overheid, vastgoed en ondernemers - om samen aan de slag te gaan met ideeën die aangedragen worden. Met als insteek: collectief, constructief, anders denken. Is dat misschien een antwoord op de vraag waarom je een centrummanager nodig kan hebben?’’

Blik naar buiten

De blik moet ook niet alleen naar binnen, op het eigen dorp, zijn gericht betoogt Te Velde. De concurrentie met omliggende plaatsen als Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand is groot. ,,Je zult daar in gesprek moeten gaan, dingen op elkaar afstemmen. Wat doen jullie, wat willen jullie? Hoe kunnen we elkaar, hoe kunnen we de regio als geheel versterken. Niet door overal hetzelfde te willen doen of aanbieden.’’

Als voorbeeld hoe het kan noemt hij Het Hogeland waar een ondernemersplatform is waarin acht ondernemersorganisaties en de gemeente samenwerken. ,,Met als doel te komen tot een gezonde, veerkrachtige economie in heel de gemeente. Iets dergelijks zou ook interessant kunnen zijn voor Oost-Groningen. Daarvoor heb je iedereen nodig. Banken moeten meewerken, gemeenten moeten planologisch meedoen.’’

Sloten koffie

In Veendam, een dorp met 27.000 inwoners, draait het voorlopig eerst om kennismaken. Sloten koffie drinken met al die ondernemers, vastgoedmensen, politici en middenstanders die er vaak totaal verschillende ideeën op na houden. ,,Is iedereen zich er van bewust wat voor moois er is, welke mogelijkheden en moeilijkheden er zijn en wat de gezamenlijke belangen zijn. De tijd van elkaar vliegen afvangen is voorbij. Blijven hangen in het verleden ook. Je kunt blijven roepen: dit doen we al jaren zo. Helaas. Dat werkt niet meer.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu