Studenten feesten, schreeuwen en houden Schildersbuurt in Groningen wakker. Bewoners zijn overlast spuugzat. 'Een van de studenten zei: ik maak je hartstikke dood'

Studenten die feesten, schreeuwen en de buurt ‘s nachts wakker houden: de maat is vol voor de bewoners van de Schildersbuurt in Groningen. ,,Ons vertrouwen in de gemeente is op weg naar een dieptepunt.’’

Studentenhuizen in de Jozef Israëlsstraat.

Studentenhuizen in de Jozef Israëlsstraat. Foto: Peter Wassing

Ze willen dat de gemeente de leiding neemt om de overlast door studenten tegen te gaan. In een brandbrief - nummer twee; vorige zomer trokken de bewoners ook al aan de gemeentelijke bel - schrijft het bestuur van de buurtvereniging dat de situatie ten opzichte van een jaar geleden eerder verslechterd dan verbeterd is.

‘Dit leidt tot ongelukken’

,,Het is code rood. Mensen voelen zich niet meer thuis in de straat waar ze al tientallen jaren wonen. Ze voelen zich machteloos. We zijn bang dat de situatie escaleert, de stoppen doorslaan en dat bewoners het recht in eigen hand nemen. Afwachten en toekijken leidt tot ongelukken.’’

De buurt vindt het merkwaardig dat de gemeente geen initiatieven neemt, maar pas ‘in actie’ komt na klachten en initiatieven van Stadjers. ,,Er zijn wel stappen gezet, maar niet genoeg. En het gaat te traag.’’

De buurt snapt niet dat er ondanks de regelgeving toch steeds kamerverhuurpanden bijkomen, terwijl de verhouding met 80 procent studenten al krom is.

Effect van zwarte lijst?

In de brandbrief roept de buurt de gemeente op om geld beschikbaar te stellen voor een vaste buurtbeheerder, die ook buiten kantoortijden te bereiken is. Voor een snellere inzet van een bemiddelaar als er overlast is, voor leefregels als stilte om 22 uur, voor handhaving en voor het opkopen van studentenhuizen om die geschikt te maken voor niet-studenten.

De gemeente stelde na de brandbrief van vorig jaar een ‘zwarte lijst’ op met daarop 135 studentenhuizen die voor overlast zorgen. Zou er een klacht over een van die huizen binnenkomen, dan zou de politie de bewoners direct op de bon slingeren, de geluidsapparatuur in beslag nemen én de eigenaar zou worden aangepakt. ,,De tijd van waarschuwen is voorbij’’, sprak wethouder Roeland van der Schaaf.

 

Wat die zwarte lijst heeft opgeleverd, weet de gemeente niet. ,,Daar gaat de politie over. Die handhaaft’’, zegt woordvoerder Hans Coenraads.

,,Die zwarte lijst heeft de gemeente laten gaan. Er zijn wel veel gesprekken gevoerd, er zijn ook veel nota’s geschreven, maar in feite is er heel weinig uitgekomen. We zitten steeds de gemeente achter de vodden, maar die zegt dat ze niks kan doen aan geluidsoverlast in binnentuinen’’, zegt een bewoner van de Schildersbuurt (naam bij redactie bekend).

Voordeurgesprekken

Woordvoerder Corien Koetsier van de gemeente laat weten dat er maandelijks overleg is tussen politie, meldpunt overlast, het WIJ-team en de gebiedsmanager over de incidenten en hoe hiermee om te gaan. Ze zegt ook dat de politie strenger optreedt. Er zijn ‘voordeurgesprekken’ geweest tussen ambtenaren en buurtbewoners (overdag, niet ‘s nachts).

Dat heeft geleid tot een ‘dedicated projectleider’ die zich met de problematiek gaat bezighouden. Ook is er na de zomer een bijeenkomst waarbij Stadjers, studenten, pandeigenaren, politie en gemeente leefregels opstellen. Boa’s moeten voor extra bemiddeling en toezicht zorgen.

Reageren? Mail: marijke.brouwer@dvhn.nl


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu