Coffeeshophouders Groningen: 'Wietproef' wakkert straathandel aan

Een experiment met de legale teelt van cannabis in Groningen zal de straathandel in drugs aanwakkeren. Daarvoor waarschuwen coffeeshophouders in de stad.

De uitbaters van de twaalf verkooppunten van softdrugs staan ‘zwaar aarzelend’ tegenover een Groningse deelname aan het voorgenomen proef met de legale hennepteelt. Zij zien veel risico’s in de ‘knellende’ randvoorwaarden van het ministerie van Justitie.

Na enthousiasme nu twijfel

Ook bij de gemeente heeft het aanvankelijke enthousiasme over het landelijke ‘wietexperiment’ plaats gemaakt voor twijfel. Groningen was vorig jaar een van de eerste gemeenten die de vinger opstak als kandidaat-proefgebied, maar wil nu met de coffeeshops bekijken of dat zinvol is.

,,De randvoorwaarden moeten wel zodanig zijn dat er een realistisch perspectief is’’, zegt burgemeester Peter den Oudsten. Ook andere gemeenten die zich overwegen kandidaat te stellen, met Amsterdam voorop, twijfelen daarover nu de Justitie de spelregels bekend heeft gemaakt.

Keus is: meedoen of stoppen

Een van de voorwaarden is dat álle coffeeshophouders in een stad of gemeente, aanhaken bij de proef. De keus is: meedoen of stoppen. Zij mogen hun softdrugs alleen nog betrekken bij tien door Justitie aan te wijzen telers. Bijkopen in het illegale circuit of import van hash is taboe.

Daaraan zitten grote risico’s, zegt eigenaar Ben Fokke van coffeeshops De Vliegende Hollander en Reykjavik. Hij en zijn collega’s betwijfelen of de legale aanvoer van voldoende kwaliteit is. Hash van Nederlandse bodem is er nauwelijks en bovendien onvergelijkbaar met import uit bijvoorbeeld Marokko.

‘Hashroker zal stuff op straat gaan halen’

,,Verstokte hasrokers die niet willen overstappen op de heftige nederwiet, zullen hun Marok-stuff op straat gaan zoeken’’, zegt ook de uitbater van coffeeshop Oasis. Dat jaagt niet alleen de straathandel aan, maar betekent ook een forse financiële aderlating voor de branche. ,,Hash is eenderde van onze omzet.’’

Een risico dat coffeeshophouders lopen als ze zich aansluiten, is dat de proef na vier jaar eindigt. Als er geen vervolg komt, zouden de deelnemende gemeenten terugvallen naar de huidige gedoogsituatie maar hebben ondernemers geen zekerheid dat zij nog een vergunning houden.

Gemeenten moeten voor juni beslissen

Burgemeester Den Oudsten gaat de komende maanden rond de tafel met de coffeeshophouders en ook andere kandidaat-gemeenten om de knoop door te hakken over deelname aan de wietproef. Het kabinet heeft deelnemers tot juni de tijd gegeven om te beslissen of ze aanhaken of niet.

Volgens Den Oudsten dringen kandidaten aan op aanpassing van de spelregels. Het kabinet heeft de ‘algemene maatregel van bestuur’ die de proef mogelijk moet maken, nu ter beoordeling voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Oplossing voor ‘achterdeur-problematiek’

Het ‘wietexperiment’ is bedacht als mogelijke oplossing voor de ‘achterdeur-problematiek’ in de coffeeshopbranche. Terwijl de verkoop van softdrugs wordt gedoogd, is de teelt en inkoop ervan nog altijd formeel verboden. Coffeeshops die meer dan 500 gram handelsvoorraad in huis hebben, zijn strafbaar. Bij de proef mogen zij een weekvooraad van 3 kilo aanhouden.

Door teelt en aanvoer te reguleren en controleren wil de regering criminele praktijken uitbannen en consumenten beschermen tegen vervuilde wiet en hash en de gezondheidsrisico’s daarvan. Bij de gecontroleerde is het gehalte aan de werkzame stoffen THC en CBD niet aan een maximum gebonden, maar klanten moeten wel op de verpakking kunnen zien hoe ‘zwaar’ hun softdrugs is.

Nieuws

menu