Coffeeshops Noord-Nederland zetten 90 miljoen om (+video)

De softdrugswereld in Noord-Nederland is voor een belangrijk deel in handen van de zware en georganiseerde criminaliteit. Bij de kweek en verkoop van de hennep zijn een groot aantal (tussen)personen betrokken waardoor een sterke verwevenheid is ontstaan tussen onder- en bovenwereld. De politie zou zich bij de opsporing vooral moeten richten op de tussenhandel en de distributie van drugs.

Dat concluderen onderzoekers van het Groninger bureau Intraval, dat de productie en distributie van softdrugs in de drie noordelijke provincies in kaart bracht. Tegelijkertijd concluderen de onderzoekers dat de aanpak van deze vorm van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit stuit op de huidige wet- en regelgeving. Die staat een vlotte medewerking van partijen als Belastingdienst, Kadaster, Kamers van Koophandel, UWV en gemeenten in de weg.

Bovenwereld

Nieuws

menu