College Midden-Groningen vraagt wethouder Jaap Borg (VVD) op te stappen. Die weigert en legt zijn lot in handen van de gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben het vertrouwen opgezegd in wethouder Jaap Borg (VVD) en hem gevraagd zijn functie neer te leggen. Borg is daartoe niet bereid. Hij legt zijn lot in handen van de gemeenteraad. Die vergadert donderdagavond.

Jaap Borg (rechts) in betere tijden bij een werkbezoek bij Essity in Hoogezand.

Jaap Borg (rechts) in betere tijden bij een werkbezoek bij Essity in Hoogezand. Foto Klaas Oosterloo

Bij het voorbereiden van het handhaven op onrechtmatig bewonen van recreatiewoningen is aan het licht gekomen dat Borg het college niet heeft geïnformeerd dat hij op De Leine een tweede recreatiewoning bezit en deze permanent verhuurt.

Wethouder handelt in strijd met beleid van eigen college

Sinds 1 juni jongstleden handhaaft Midden-Groningen waar het aankomt op het illegaal bewonen van recreatiewoningen. Daarbij wordt zowel tegen de huurder als de verhuurder opgetreden.

Het college stelt vast dat Jaap Borg het verhuren zijn tweede recreatiewoning niet heeft beëindigd. ,,Daarmee handelt de wethouder volgens het college in strijd met het door datzelfde college vastgestelde beleid dat onrecht matig wonen in een vakantiewoning verbiedt.’’

‘Het is een zakelijk verschil van mening’

Borg vindt dat het aan de rechter is om te oordelen of hij onrechtmatig een vakantiewoning permanent verhuurt. ,,Het is een zakelijk verschil van mening.’’

Het college vindt dat een bestuurder kan opkomen voor zijn persoonlijke belangen, maar dat dit opkomen niet in strijd kan zijn met het beleid van een college waar Borg zelf onderdeel van is.

Het vertrouwen is geschaad

Van een bestuurder mag ook in het geval van een zakelijk geschil volledige transparantie worden verwacht. Door in het college te verzwijgen dat hij eigenaar is van een tweede recreatiewoning en dat deze permanent wordt bewoond door een huurder, is het college van mening dat wethouder Borg niet integer heeft gehandeld en is het vertrouwen geschaad.

Geholpen zoals elke burger geholpen zou zijn

Jaap Borg en zijn partner wonen zelf permanent in een recreatiewoning op De Leine. Dat kan middels een persoonsgebonden gedoogbeschikking.

Bij het verkrijgen daarvan lijkt Borg, die toen geen bestuursfunctie had, door het toenmalige college van B en W van Hoogezand-Sappemeer ‘gematst’ te zijn. Hij is destijds geholpen zoals elke burger in nood tegemoet zou zijn gekomen.

Vanwege zijn persoonlijk belang in dit dossier heeft wethouder Borg nooit aan de beraadslagingen en besluitvorming van het college deelgenomen. De wethouder geeft aan zich niet aan het collegebesluit te hebben gecommitteerd.

Niet langer vertrouwen op goede samenwerking

De resterende leden van het college zijn van mening dat hij als collegelid per definitie aan het beleid van het gemeentebestuur is gecommitteerd (ook al is hij het er niet mee eens). Door het innemen van dit standpunt kan het college niet langer vertrouwen op een goede samenwerking met wethouder Borg.

Naar alle waarschijnlijkheid staat de vertrouwenskwestie donderdagavond op de raadsagenda.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu