College Westerkwartier wil dat de NAM haar plannen voor gaswinning bij Grijpskerk heroverweegt

De gasopslag bij Grijpskerk. Foto: Geert Job Sevink

Geen gaswinning uit het veld bij Grijpskerk. Dat is de wens van omwonenden, en daar schaart het college van B en W zich nu achter.

Zij komt tot dat besluit na vertegenwoordigers van dorpsbelangen te hebben gepolst. Zowel die van Kommerzijl, Niezijl, Grijpskerk en Pieterzijl gaven aan tegen de gaswinning te zijn.

,,Samen met de verenigingen van dorpsbelangen roepen wij de NAM dan ook op de intentie om gas te winnen te heroverwegen", laat wethouder Hielke Westra weten. ,,Er is geen draagvlak."

Leegpompen voor 2021

In het veld bij Grijpskerk heeft de NAM gas opgeslagen, maar het bedrijf heeft de intentie om daar eind 2021 mee te stoppen. Echter, voordat het zover is wenst de NAM het opgeslagen gas er uit te halen.

Die wens zorgde voor redelijk wat commotie in de omgeving van het gasveld. Er wordt gevreesd voor schade aan woningen, zoals dat ook in Oost-Groningen het geval is. En is het Grijpskerker gas nou echt zo hard nodig?

Bezint eer ge begint

Door de NAM nu tot heroverweging aan te zetten, geeft B en W gevolg aan een motie die eind juni raadsbreed werd aangenomen. Daarin droeg de raad het college op stelling in te nemen tegen het volledig leeghalen van het gasveld.

,,Bezint eer ge begin'', zegt Westra nu. Of de NAM daaraan gehoor gaat geven, durft hij niet te zeggen. ,,Ik denk dat ze bij de NAM op de door hun georganiseerde informatieavonden zelf ook wel hebben gevoeld dat er weinig draagvlak is.''

Over het dorp walsen

Eerder zei woordvoerder Sape Jan Terpstra van de NAM niet 'klakkeloos' over te willen gaan tot het leegpompen van de opslag. "De NAM realiseert zich namelijk donders goed dat ze haar plannen niet zomaar over de dorpen heen kan walsen."

Collega-woordvoerder Hein Dek zegt voegt daar nu aan toe dat de NAM eerst contact zal opnemen met de gemeente over het wel of niet heroverwegen van de gaswinning, alvorens dat via de media te communiceren. "Dat lijkt ons de juiste route."

Nieuws

Meest gelezen

menu