Comeback Gronings nieuwjaarsfeest gloort

Drukte bij het nieuwjaarsfeest in 2011, met dj Foefur in de foyer van De Oosterpoort. Foto Archief Pepijn van den Broeke

Een comeback van het Gronings nieuwjaarsfeest, dat vroeger in De Oosterpoort werd gehouden, gloort aan de horizon. Het stadsbestuur wil met de stad in gesprek over het feest.

Een comeback van het Gronings nieuwjaarsfeest, dat vroeger in De Oosterpoort werd gehouden, gloort aan de horizon. Het stadsbestuur wil met de stad in gesprek over het feest.

Platzak
Na de bestuurscrisis in het 2012 besloot het nieuw aangetreden college van B en W de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in De Oosterpoort te schrappen. Groningen was platzak en kon de 100.000 euro die het nieuwjaarsfeest kostte, beter gebruiken.

Sindsdien is het karig gesteld met de gemeentelijke nieuwjaarsontvangst. Oud-wethouder Dig Istha bemoeide zich nog met een alternatief nieuwjaarsfeest in de Euroborg. Maar waar zo ongeveer elke Groningse gemeente een nieuwjaarsreceptie belegt, doet het gemeentebestuur van Evenementenstad 2015 dit jaar helemaal niets.

'Enigszins kaal'
Een woordvoerder van de gemeente zegt dat B en W afgelopen najaar al concludeerden dat de Groningse nieuwjaarsviering ‘enigszins kaal' is. Een gedachte die werd gevoed door vele reacties van Stadjers die bij de gemeente binnenkwamen. ,,Daaruit blijkt wel dat veel mensen met weemoed terugdenken aan de ontvangst in De Oosterpoort'', aldus de gemeentelijke zegsman. De reacties van Groningers werden vorige week samengevat in een aan burgemeester Peter den Oudsten gerichte open brief in deze krant.

Den Oudsten gaat nu samen met wethouder Paul de Rook gesprekken aan met Groningers over het nieuwjaarsfeest. Het bestuurlijke duo wil nagaan wat Groningers precies willen en hoe dat vorm gegeven kan worden. Dat zou uiteindelijk moeten leiden tot een nieuwe opzet van het feest. De gemeente is daarbij niet van plan heel nadrukkelijk een voortrekkersrol te spelen. ,,Op veel beleidsterreinen wil de gemeente samenwerken met de stad. Dat gaat ook op voor de nieuwjaarsontvangst. Het gaat er niet om dat Grote Markt 1 iets wil, het gaat erom wat de stad wil en kan bijdragen.''

Niemand uitsluiten
De gemeentelijk woordvoerder houdt zich nadrukkelijk op de vlakte over details, zoals de locatie van een nieuwjaarsfeest of met wie Den Oudsten en De Rook gaan praten. ,,Wel is het zo dat we niemand uitsluiten.'' Ook over de financiën is nog niets bekend. ,,Het gemeentebestuur gaat bekijken wat er in de stad leeft, wat de mogelijkheden zijn en in hoeverre de gemeente dat kan faciliteren.''

Nieuws

menu