Commentaar: Poot stijf houden

De afhandeling van aardbevingsschade is voor veel mensen een juridisch moeras. De roep om een nieuw schadeprotocol waarin de gedupeerde vooral bij ingewikkelde schades niet naar beneden wordt getrokken, is groot. Concepten voor een nieuw protocol gingen de afgelopen maanden over tafel maar waren weinig vertrouwenwekkend. Doel is de NAM als schadeveroorzaker en dus partijdige en aansprakelijke partij uit het systeem van beoordeling en afhandeling te wippen. Maar gebeurt dat ook werkelijk?