Commissie mer: 'Laat zien of kleiwinning in Ulsda effect heeft op de archeologische waarden in het gebied'

Foto: Shutterstock

De provincie Groningen moet laten zien of kleiwinning in Ulsda voor de steenindustrie effect heeft op de archeologische waarden in het gebied

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in haar advies over het milieueffectrapport voor de kleiwinning voor Steenindustrie Strating in Oude Pekela. De provincie had de commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Nieuwe klei voor baksteenfabricage

Steenindustrie Strating heeft nieuwe klei nodig voor de fabricage van bakstenen Het bedrijf wil hiervoor grond afgraven bij Ulsda, in het oosten van Groningen. Het heeft daarvoor een ontgrondingsvergunning nodig.

Voordat de provincie hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Decor van Gronings Ontzet

Het oude landschap bij Ulsda werd al bewoond in de steentijd en was waarschijnlijk decor van de strijd tijdens het Gronings Ontzet. Van deze perioden kunnen resten aanwezig zijn in het gebied. Daarom moet de impact van de kleiwinning op de mogelijk aanwezige archeologische waarden worden onderzocht. Ook moet gekeken worden naar de effecten van de (zonder vergunning) aangelegde drainage.

Ontgrondingen moeten multifunctioneel zijn

Daarnaast adviseert de commissie te onderbouwen waarom de kleiwinning past binnen het provinciale beleid dat stelt dat ontgrondingen multifunctioneel moeten zijn.

Ook moeten maatregelen ter vermindering van de te verwachten negatieve effecten op de omgeving worden beschreven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu