Conflict binnen sociaal werkbedrijf Caparis: Groninger bestuurder Bert Middel stapt op

Bert Middel. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

De Groninger bestuurder Bert Middel is na elf maanden weer weg uit de Raad van Commissarissen van het sociaal werkbedrijf Caparis in Drachten. Hij vindt dat hij zijn taak niet langer kan uitoefenen.

Het conflict - Middel noemt het zelf ,,een hoop gedoe” tussen de Ondernemingsraad en Alex Bonnema, bestuurder van Caparis, maakt zijn positie als toezichthouder onmogelijk, schrijft Middel in een brief aan de aandeelhoudende gemeenten. Hij heeft in december bedankt voor een herbenoeming.

Benoemd

Middel, die werkt als dijkgraaf bij waterschap Noorderzijlvest, werd begin 2019 op voordracht van de medezeggenschap benoemd als ‘werknemerscommissaris’. Zijn sympathie ligt bij de OR, schrijft hij, maar hij is ook loyaal aan de Raad van Commissarissen ,,die zich het afgelopen jaar meermalen genoodzaakt zag zijn vertrouwen in de bestuurder uit te spreken.”

Het conflict tussen bestuurder Bonnema en de OR draait onder meer over de financiële situatie van Caparis. De ruzie raakt de rol van Middel. Hij noemt het ,,zo goed als onmogelijk” zijn werk onafhankelijk te doen. Middel wil geen verdere toelichting geven op de brief, behalve dat zijn relatie met de OR ,,onverminderd goed” is. De OR kandideerde hem eerder unaniem voor de herbenoeming.

Kandidaat

OR-voorzitter Kostas Kalafatis betreurt het vertrek, maar wil eerst ,,duidelijke afspraken” met de resterende commissarissen voor hij opnieuw een kandidaat voordraagt. De voorganger van Middel, OR-commissaris Pieter de Kroon, legde in 2018 ook uit onvrede zijn taken neer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu