Gemeente Oldambt maakt einde aan vervuilende en stinkende biomassa-installaties. Ze voldoen niet aan de normen

Otto Schröder, een van buurtbewoners die de biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren niet zien zitten. Foto: Archief Huisman Media

De gemeente Oldambt zegt het contract voor de biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde op. Dit naar aanleiding van de resultaten van een tweede meting naar de uitstoot van de installatie in Winschoten.

Volgens burgemeester Cora-Yfke Sikkema blijkt ook uit de nieuwe test blijkt dat de uitstoot van de installatie in Winschoten te hoog is: ,,Wij hebben genoeg kansen geboden. En ondanks dat voldoen de ketels nog steeds niet. Daarom ontbinden we het contract.”

Zwembad de Watertoren en MFC De Hardenberg

In 2018 sloot Oldambt een contract met Energy Outsourcing Solutions (EOS) voor twee biomassainstallaties. Die installaties moesten warmte leveren aan zwembad De Watertoren in Winschoten en MFC De Hardenberg in Finsterwolde. Na aanhoudende klachten van omwonenden werd de uitstoot van de installatie in Winschoten gemeten.

In november 2019 werd bekend dat de uitstoot van die installatie niet voldeed aan de normen. De gemeente handhaafde streng door beide biomassainstallaties buiten bedrijf te stellen en gaf EOS een kans om alsnog te voldoen aan de normen. Dat gebeurde eind augustus van dit jaar, toen er een tweede meting plaatsvond in Winschoten. De gemeente ontving de resultaten van dat onderzoek op 2 oktober.

Contract opgezegd

De gemeente Oldambt heeft na ontvangst van het rapport advies ingewonnen bij meetbedrijf CSC (die de eerste meting heeft gedaan) en de Omgevingsdienst Groningen. Uit alles blijkt dat de installaties niet voldoen en daarom zegt Oldambt het contract met EOS op. Omwonenden van de installaties en de gemeenteraad zijn hierover geïnformeerd.

EOS gaf in een begeleidend schrijven bij het rapport aan dat zij van mening is dat de installatie op basis van een extra onofficiële meting wel kan voldoen aan de normen. Daarbij wilde EOS een afwijking van 30 procent van de meetresultaten toepassen. Volgens de Omgevingsdienst Groningen is die redenatie niet juist en daarom blijkt des te meer dat de installaties niet aan de norm voldoen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu