Corona in de bajes van Ter Apel: het gevaar komt vooral van personeel

De personeelsleden in de bajes Ter Apel dragen in dez crisistijd een mondkapje en houden zich strikt aan de 1,5 meter regel Foto: Kees van de Veen

Afstand houden lijkt niet zo’n ingewikkelde opgave in een gevangenis. Maar ook voor gedetineerden in Ter Apel heeft corona allerlei gevolgen in het dagelijks leven.

Vooral voor het personeel geldt de anderhalvemeterregel in de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel. De 300 personeelsleden hebben immers ook een leven buiten de bajes. Ze ontmoeten daar allerlei mensen, lopen zo kans besmet te raken en die besmetting mee te nemen naar hun werkplek.

De coronadreiging is daarom ook in de gevangenis niet weg te denken. ,,De medewerkers houden afstand tot elkaar en tot de gedetineerden en nemen de gebruikelijke hygiënische maatregelen’’, zegt woordvoerder René Hut. ,,Ook dragen ze binnen de muren een mondkapje. Tot nu toe werkt deze aanpak prima want binnen de muren hebben we nog geen besmettingen gehad.’’

Aantal dagen in quarantaine

Voor de gedetineerden is het een ander verhaal. Zij hebben die contacten met de buitenwereld niet en zitten als het ware in een bubbel. ,,Onderling hoeven zij die afstand niet te houden’’, aldus Hut. ,,Ze kunnen als altijd hun arbeid verrichten in de werkplaats in de PI. In sommige cellen zitten twee gedetineerden en dat kan gewoon zo blijven. Ze hoeven ook geen mondkapje te dragen. Wel is het zo dat elke nieuwe gedetineerde eerst een aantal dagen in quarantaine gaat. Als hij in die periode niet ziek wordt, kan hij meedraaien in het gewone ritme.’’

Bij de meer dan 400 gevangenen in Ter Apel gaat het om Vreemdelingen in Strafrecht (VRIS’ers): illegaal in Nederland verblijvende mannen die wegens een crimineel feit zijn veroordeeld en hun straf in Ter Apel uitzitten.

,,Deze doelgroep krijgt niet zo vaak bezoekers maar zulke bezoeken verlopen nu anders’’, zegt Hut. ,,In de daarvoor bedoelde ruimte worden de gedetineerde en de bezoeker nu door een scherm gescheiden. Ook wordt meer gebruik gemaakt van skypen. In dat opzicht raakt de crisis de gedetineerden dus wel degelijk.’’

Ook op andere manieren verloopt het leven achter de gevangenismuren anders. Zo wordt er goed op gelet dat in het Stiltecentrum, bedoeld voor godsdienstbeoefening, nooit meer dan 30 mensen tegelijk aanwezig zijn. ,,En ondanks het feit dat de gedetineerden in een bubbel zitten, wordt er niet aan teamsporten gedaan. We volgens de richtlijnen van het RIVM.’’

De VRIS’ers houden zich op verschillende manieren op de hoogte van het verloop van de coronacrisis. ,,Lang niet allen spreken Nederlands maar in de bibliotheek liggen kranten in hun eigen taal. Ook hebben we televisies waarop ze programma’s uit hun eigen land kunnen zien. In de PI zitten mannen van 60 nationaliteiten maar deze crisis is wereldwijd, iedereen blijft op de hoogte.’’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu